พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณสุข 26 ก.ย. 61

               เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมราชทัณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย สปสช. เขต 4 สระบุรี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นหน่วยบริการสาธารณสุข (หน่วยบริการประจำ/รับส่งต่อทั่วไป) ของสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางระหว่าง กรมราชทัณฑ์ โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)