สถิติ

สถิติล่าสุด

1 แผนที่แสดงการแพร่ระบาดของไข้หวัด

1 ผู้ต้องขังพ้นโทษที่เจ็บป่วยเป็นโรค วัณโรค เอดส์ และโรคจิตที่ได้รับการปล่อยตัว

1 สถิติวัณโรคในเรือนจำ (มิถุนายน 2560)

1 สถิติโรคเอดส์ในเรือนจำ (มิถุนายน 2560)

สถิติย้อนหลัง