สถิติ

สถิติล่าสุด

1 ผู้ต้องขังพ้นโทษที่เจ็บป่วยเป็นโรค วัณโรค เอดส์ และโรคจิตที่ได้รับการปล่อยตัว

สถิติย้อนหลัง