ที่ตั้ง

กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
เลขที่ 222 ถนน นนทบุรี 1 ตำบล สวนใหญ่
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทร. 0 2967 3349 , 0 2967 3350

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit