พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (MOU)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (MOU) โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมี นางวิชชุดา คงพร้อมสุข ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง