เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำโดยศาสตร์จารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมคณะ นายสมชาย เสี่ยงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครราชสีมาเพื่อติดตามการดูแลผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเน้นการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรควัณโรค ตั้งแต่การเข้าสู่กระบวนการรักษา จนสิ้นสุดการรักษา และได้ติดตามการรักษาภายหลังพ้นโทษ

          

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง