เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเรือนจำทั่วประเทศ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง