เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

1 การบำบัดผู้ต้องขังยาเสพติด ระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์

1 หนังสือ มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด

1 กราฟแสดงจำนวนผู้ต้องขังในโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปี 2559

วิธีการดูข้อมูลการบำบัดฟื้นฟู ฯ ผู้ติดยาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE ในระบบข้อมูลผู้ต้องขัง รท.101 กรมราชทัณฑ์

___________________________________________________________
วิธีการแก้ไขสำหรับ Google Chrome ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้