Category: ข่าว

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ

กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพของประเทศ (บสต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที

ชั้นเรียนนานาชาติว่าด้วยสุขภาพเรือนจำครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สุขภาพชุมชนเป็นประเด็นใหญ่ที่มีความซับซ้อนและท้าทาย ปัจจุบัน’การแก้ไขและพัฒนา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระดับเครือข่าย เพื่อแบ่งปันทรัพยากรณ์ ประสบการณ์ และร่วมกันพลักดันแนวทางในระดับนโยบายสาธารณะ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพเรือนจำ เพราะแม้ผู้คุมขังจะถูกพรากอิสรภาพ แต่สิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานก็ไม่อาจถูกละเลย

เมื่อผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องกลับคืนสู่ชุมชนในไม่เร็วก็ช้า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจที่จัดขึ้นวันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาต่อยอดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติว่าด้วยสุขภาพผู้ถูกคุมขังซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2560 สู่แนวทางด้านการศึกษาแบบใหม่และการวิจัยในอนาคต

เมื่อเช้าที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC), ศาสตราจารย์มาร์ค แวน เดอ พุทเทน ผู้อำนวยการคณะสาธารณสุขศาสตร์, และด็อกเตอร์ลูก้า ฟัลคี่ หัวหน้าทีมแพทย์ของ ICRC ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ก่อนเปิดชั้นเรียนนานาชาติว่าด้วยสุขภาพเรือนจำครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

การเรียนการสอนจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างสองหน่วยงานจะเปิดทางไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในอนาคต

นิเทศติดตามงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองบริการทางการแพทย์ เข้านิเทศติดตามงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมทั้งการพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (5 ด้าน)  ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือนจำกลางชลบุรี และเรือนจำกลางระยอง

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข  ณ เรือนจำกลางระยอง

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข  ณ เรือนจำกลางระยอง

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ณ เรือนจำกลางเชียงราย

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ณ เรือนจำกลางเชียงราย

โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กองบริการทางการแพทย์ โดยการนำของ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ต้อนรับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเชียงราย

โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเขาบิน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 กองบริการทางการแพทย์ โดยการนำของรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ต้อนรับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเขาบิน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มอบหนังสือคู่มือปฏิบัติเรื่อง “การดูแลสุขภาพในสถานที่คุมขัง”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ( ICRC)ให้การสนับสนุนกรมราขทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม​ ด้วยการมอบหนังสือคู่มือปฏิบัติเรื่อง​” การดูแลสุขภาพในสถานที่คุมขัง” ซึ่งจัดทำโดย​ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จำนวน​ 200 เล่ม​ นำไปมอบให้กับสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศ​ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ​ โดยนายแพทย์ลูกา​ ฟัลคุย​ ผู้แทนจาก​ICRC และ​คุณวิชชุดา​ คงพร้อมสุข​ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์​ กรมราชทัณฑ์​ เป็นตัวแทนในการส่งมอบครั้งนี้

ทั้งนี้ ICRC ได้ทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการภายในเรือนจำ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำอีกด้วย

การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษพัทยา

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รักษาราชการผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๖ ระยอง พร้อมคณะ นางวิชชุดา คงพร้อมสุข ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ พร้อมคณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษพัทยา เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ และเพื่อพัฒนาสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทุกมิติ