Category: ข่าว

นิเทศติดตามงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองบริการทางการแพทย์ เข้านิเทศติดตามงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมทั้งการพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (5 ด้าน)  ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือนจำกลางชลบุรี และเรือนจำกลางระยอง

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข  ณ เรือนจำกลางระยอง

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข  ณ เรือนจำกลางระยอง

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ณ เรือนจำกลางเชียงราย

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่เคยเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ณ เรือนจำกลางเชียงราย

โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กองบริการทางการแพทย์ โดยการนำของ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ต้อนรับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเชียงราย

โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเขาบิน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 กองบริการทางการแพทย์ โดยการนำของรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ต้อนรับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางเขาบิน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มอบหนังสือคู่มือปฏิบัติเรื่อง “การดูแลสุขภาพในสถานที่คุมขัง”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ( ICRC)ให้การสนับสนุนกรมราขทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม​ ด้วยการมอบหนังสือคู่มือปฏิบัติเรื่อง​” การดูแลสุขภาพในสถานที่คุมขัง” ซึ่งจัดทำโดย​ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จำนวน​ 200 เล่ม​ นำไปมอบให้กับสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศ​ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ​ โดยนายแพทย์ลูกา​ ฟัลคุย​ ผู้แทนจาก​ICRC และ​คุณวิชชุดา​ คงพร้อมสุข​ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์​ กรมราชทัณฑ์​ เป็นตัวแทนในการส่งมอบครั้งนี้

ทั้งนี้ ICRC ได้ทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการภายในเรือนจำ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำอีกด้วย

การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษพัทยา

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รักษาราชการผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๖ ระยอง พร้อมคณะ นางวิชชุดา คงพร้อมสุข ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ พร้อมคณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษพัทยา เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ และเพื่อพัฒนาสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทุกมิติ

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (MOU)

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (MOU) โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมี นางวิชชุดา คงพร้อมสุข ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

การตรวจเยี่ยมการดูแลสุขลักษณะของผู้ต้องขังและการป้องกันโรคในเรือนจำ

            เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตตายากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกองบริการทางการแพทย์ ร่วมกันตรวจเยี่ยมเรือนจำ เพื่อติดตามผลการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง และการป้องกันโรคภายในเรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม