เบอร์สายตรง สถานพยาบาลภายในเรือนจำ

ส่วนกลาง

  รายชื่อ   เบอร์ภายใน   โทรศัพท์   โทรสาร
  กองบริการทางการแพทย์   0 2967 2222 ต่อ 102   0 2967 3349   0 2967 3350
– กลุ่มงานส่งเสริมการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ   0 2967 2222 ต่อ 104   0 2967 3351   0 2967 3351
– กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย   0 2967 2222 ต่อ 105, 106   0 2967 3354   0 2967 3354
– กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน   0 2967 2222 ต่อ 107   0 2967 3353   0 2967 3353
– กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรและบำบัดฟื้นฟู   0 2967 2222 ต่อ 110   0 2967 3352   0 2967 3352

– ศูนย์สุขภาพจิต

  0 2967 2222 ต่อ 112

  0 2967 3977   0 2967 3977

เรือนจำกลาง

  รายชื่อ   โทรศัพท์
เรือนจำกลางกำแพงเพชร   0 5571 0004 ต่อ 180
– เรือนจำกลางขอนแก่น   0 4324 1235 ต่อ 113
เรือนจำกลางเขาบิน   0 3273 5471 ต่อ 117
เรือนจำกลางคลองไผ่   0 4432 3392 ต่อ 21
– เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา   0 3851 1013 ต่อ 109, 111
– เรือนจำกลางชลบุรี   0 3828 2692 ต่อ 112
– เรือนจำกลางเชียงราย   0 5311 0551 2
– เรือนจำกลางเชียงใหม่   0 5304 7354 5
– เรือนจำกลางตาก   0 5589 3096
– เรือนจำกลางนครปฐม   0 3426 1251
– เรือนจำกลางนครพนม   0 4253 2474 5 ต่อ 202, 302
– เรือนจำกลางนครราชสีมา   0 4424 2029
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช   0 7537 8913 ต่อ 608
– เรือนจำกลางนครสวรรค์   0 5622 1110
เรือนจำกลางบางขวาง   0 2525 0484 8 ต่อ 107
เรือนจำกลางปัตตานี   0 7341 4254
– เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา   0 3570 9122
– เรือนจำกลางพัทลุง   0 7461 3021
– เรือนจำกลางพิษณุโลก   0 5531 1383
– เรือนจำกลางเพชรบุรี   0 3242 5014
เรือนจำกลางยะลา   0 7321 2622
– เรือนจำกลางระยอง   0 3863 7760 ต่อ 806
– เรือนจำกลางราชบุรี   0 3273 5462 ต่อ 118
เรือนจำกลางลพบุรี   0 3641 1068 ต่อ 18
– เรือนจำกลางลำปาง   0 5421 7048 ต่อ 15
– เรือนจำกลางสงขลา   0 7433 6060
– เรือนจำกลางสมุทรปราการ   0 2313 7145
– เรือนจำกลางสมุทรสงคราม   0 3471 1189
– เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี   0 7727 2154
– เรือนจำกลางสุรินทร์   0 4451 1181 ต่อ 118
– เรือนจำกลางอุดรธานี   0 4222 1072 ต่อ 121

– เรือนจำกลางอุบลราชธานี

  0 4524 4984

เรือนจำพิเศษ

  รายชื่อ   โทรศัพท์
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร   0 2591 7060 ต่อ 36, 60
เรือนจำพิเศษธนบุรี   0 2453 0859 ต่อ 530
เรือนจำพิเศษพัทยา   0 3817 0672

เรือนจำพิเศษมีนบุรี

  0 2540 7315 ต่อ 126

เรือนจำจังหวัด

  รายชื่อ   โทรศัพท์
– เรือนจำจังหวัดกระบี่   0 7561 1378
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี   0 3451 1163 ต่อ 21
– เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์   0 4387 3239
– เรือนจำจังหวัดจันทบุรี   0 3932 7099
– เรือนจำจังหวัดชัยนาท   0 5641 1711
– เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ   0 4481 1618 ต่อ 23
– เรือนจำจังหวัดชุมพร   0 7764 3300 ต่อ 23
– เรือนจำจังหวัดตรัง   0 7558 2334 5
– เรือนจำจังหวัดตราด   0 3952 0226
– เรือนจำจังหวัดนครนายก   0 3731 1280 ต่อ 16
– เรือนจำจังหวัดนนทบุรี   0 2526 6480 ต่อ 260
– เรือนจำจังหวัดนราธิวาส   0 7351 1131 ต่อ 114, 118
– เรือนจำจังหวัดน่าน   0 5471 0275 ต่อ 19
– เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ   0 4202 3314 ต่อ 6
– เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์   0 4461 1242 ต่อ 15
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี   0 2593 1981
– เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   0 3261 1159
– เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี   0 3721 2135
– เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   0 3570 9113 ต่อ 218
– เรือนจำจังหวัดพะเยา   0 5488 7242
– เรือนจำจังหวัดพังงา   0 7648 1524
เรือนจำจังหวัดพิจิตร   0 5661 1035
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก   0 5531 1382 ต่อ 21
– เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์   0 5671 1460
– เรือนจำจังหวัดแพร่   0 5451 1057
– เรือนจำจังหวัดภูเก็ต   0 7621 2104 ต่อ 27
– เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม   0 4371 1204
– เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร   0 4266 0544
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   0 5361 2058
เรือนจำจังหวัดยโสธร   0 4571 1506
– เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด   0 4351 9567 ต่อ 19
เรือนจำจังหวัดระนอง   0 7781 1090
– เรือนจำจังหวัดลำพูน   0 5351 1055
– เรือนจำจังหวัดเลย   0 4281 1491
– เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ   0 4561 1585 ต่อ 115
– เรือนจำจังหวัดสกลนคร   0 4271 1708
– เรือนจำจังหวัดสงขลา   0 9433 6066 ต่อ 107
– เรือนจำจังหวัดสตูล   0 7471 1065
– เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร   0 3441 1021 ต่อ 21
– เรือนจำจังหวัดสระแก้ว   0 3725 8068
– เรือนจำจังหวัดสระบุรี   0 3621 1212
– เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี   0 3681 3497
– เรือนจำจังหวัดสุโขทัย   0 5561 2459 ต่อ 107
– เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี   0 3551 1013 ต่อ 110
เรือนจำจังหวัดหนองคาย   0 4241 1503 ต่อ 15, 18
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู   0 4231 5918
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง   0 3561 6205
– เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ   0 4591 1957
– เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   0 5441 1235

– เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

  0 5651 1588

เรือนจำอำเภอ

  รายชื่อ   โทรศัพท์
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี   0 3728 0521
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์   0 4581 0654
– เรือนจำอำเภอเกาะสมุย   0 7741 9149
– เรือนจำอำเภอชัยบาดาล   0 2611 6568
– เรือนจำอำเภอไชยา   0 3774 3113
– เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า   0 7642 1100 ต่อ 20
– เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ   0 3454 0859
– เรือนจำอำเภอทุ่งสง   0 7577 3136
– เรือนจำอำเภอเทิง   0 5379 5654
– เรือนจำอำเภอธัญบุรี   0 2577 2341
– เรือนจำอำเภอนางรอง   0 4466 6414 5 ต่อ 27
เรือนจำอำเภอนาทวี   0 7431 8111
– เรือนจำอำเภอบัวใหญ่   0 4446 2347
เรือนจำอำเภอเบตง   0 7323 5199
– เรือนจำอำเภอปากพนัง   0 7551 7288 ต่อ 16
– เรือนจำอำเภอฝาง   0 5345 1260
– เรือนจำอำเภอพล   0 4341 5760
– เรือนจำอำเภอภูเขียว   0 4486 1337 ต่อ 109
– เรือนจำอำเภอแม่สอด   0 5553 1226
– เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง   0 5368 1072
– เรือนจำอำเภอรัตนบุรี   0 4459 9654 5
– เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   0 5564 1574
– เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน   0 4270 4900
– เรือนจำอำเภอสีคิ้ว   0 4441 6942 ต่อ 7
– เรือนจำอำเภอหล่มสัก   0 5670 1746 ต่อ 171

– เรือนจำอำเภอหลังสวน

  0 7754 1066

ทัณฑสถานโรงพยาบาล

  รายชื่อ   โทรศัพท์

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

  0 2953 3999

ทัณฑสถานหญิง

  รายชื่อ   โทรศัพท์
– ทัณฑสถานหญิงกลาง   0 2589 5242 3
– ทัณฑสถานหญิงชลบุรี   0 3828 2002 ต่อ 103
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   0 5312 2340 ต่อ 18
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี   0 2453 0319 ต่อ 405
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา   0 4432 3402 3
– ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก   0 5531 2807 ต่อ 17

– ทัณฑสถานหญิงสงขลา

  0 7433 6065 ต่อ 24

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

  รายชื่อ   โทรศัพท์
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง   0 2591 0555 ต่อ 148
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดขอนแก่น   0 4323 7731 ต่อ 11
– ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี   0 2577 1284
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   0 3524 1658 ต่อ 117
– ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดลำปาง   0 5482 9746
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดสงขลา   0 7433 7514

– ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

  0 2577 1805 ต่อ 34

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม

  รายชื่อ   โทรศัพท์
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง   0 2904 7514 6
– ทัณฑสถานวัยหนุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช   0 7576 4199

ทัณฑสถานวัยหนุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  0 3534 5518 ต่อ 118

ทัณฑสถานเปิด

  รายชื่อ   โทรศัพท์
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา   0 3949 5231
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง   0 7460 5482
– ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง   0 3721 8597
– ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น   0 5628 7103

– ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

  0 3868 1611

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม

  รายชื่อ   โทรศัพท์

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

  0 4432 3324 5 ต่อ 501

สถานกักขัง

  รายชื่อ   โทรศัพท์
– สถานกักขังกลางจังหวัดตราด   0 3951 1055
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี   0 2577 1175