นักเรียนเยี่ยมคุก

.....................................................................................................................................................................

จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

.....................................................................................................................................................................
 
บริจาคอาหารแดนหญิง
 
.....................................................................................................................................................................
 
การตรวจราชการของ นายสรสิทธิ์ จงเจริญ
.....................................................................................................................................................................
กิจกรรมคณะนักเรียนเข้าดูกิจการของเรือนจำ
.....................................................................................................................................................................
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร"สัคคสาสมาธิ"
.....................................................................................................................................................................
 
 

เว็บไซต์เรือนำจังหวัดพิจิตร กรมราชทัณฑ์ ออกแบบให้เหมาะสมกับความระเอียดหน้าจอขนาด 800x600 pixel