ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่