ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่