การตรวจเยี่ยมการดูแลสุขลักษณะของผู้ต้องขังและการป้องกันโรคในเรือนจำ

            เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตตายากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกองบริการทางการแพทย์ ร่วมกันตรวจเยี่ยมเรือนจำ เพื่อติดตามผลการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง และการป้องกันโรคภายในเรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม