การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 15 ส.ค. 61

                 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเรือนจำทั่วประเทศ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส