ชั้นเรียนนานาชาติว่าด้วยสุขภาพเรือนจำครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สุขภาพชุมชนเป็นประเด็นใหญ่ที่มีความซับซ้อนและท้าทาย ปัจจุบัน’การแก้ไขและพัฒนา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระดับเครือข่าย เพื่อแบ่งปันทรัพยากรณ์ ประสบการณ์ และร่วมกันพลักดันแนวทางในระดับนโยบายสาธารณะ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพเรือนจำ เพราะแม้ผู้คุมขังจะถูกพรากอิสรภาพ แต่สิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานก็ไม่อาจถูกละเลย

เมื่อผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องกลับคืนสู่ชุมชนในไม่เร็วก็ช้า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจที่จัดขึ้นวันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาต่อยอดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติว่าด้วยสุขภาพผู้ถูกคุมขังซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2560 สู่แนวทางด้านการศึกษาแบบใหม่และการวิจัยในอนาคต

เมื่อเช้าที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC), ศาสตราจารย์มาร์ค แวน เดอ พุทเทน ผู้อำนวยการคณะสาธารณสุขศาสตร์, และด็อกเตอร์ลูก้า ฟัลคี่ หัวหน้าทีมแพทย์ของ ICRC ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ก่อนเปิดชั้นเรียนนานาชาติว่าด้วยสุขภาพเรือนจำครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

การเรียนการสอนจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างสองหน่วยงานจะเปิดทางไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในอนาคต