สื่อความรู้ ปี 2561 วป.

คลังความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 2561

1. แนวทางรายงานโรคและงานเฝ้าระวังโรคตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558

คลังความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 1. ไวรัสตับอักเสบ
 2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 3. อบรมราชทัณฑ์
 4. หลักสูตรTBราชทัณฑ์ 
 5. 5 ด้านกับบทบาทเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

คลังความรู้ประจำเดือน กันยายน 2561

 1. การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากฟ้าผ่า
 2. โรคมือ เท้า ปาก
 3. โรคเมลิออยโดสิส

คลังความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 1. 1 กรกฎาคม VCT Day
 2. 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก
 3. วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย
 4. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เรื่องใหม่ที่ผู้ใหญ่ควรรู้
 5. บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ
 6. บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจอันตรายในคราบนางงาม
 7. เบาหวาน รู้ทัน ป้องกันได้
 8. ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
 9. รู้ทันโรคภัย ตาแดง
 10. ปัญหาหมอกควันและการเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจ
 11. โรคเท้าช้าง
 12. “แสวงบุญฮัจย์” ให้ปลอดภัย ห่างไกลโรค
 13. รู้เท่าทัน ไวรัสนิปาห์
 14. ทำความรู้จัก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

คลังความรู้ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

โรคไข้วัดนก
โรคฉี่หนู

คลังความรู้ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

การกลับมาของโรคแอนแทรกซ์
การป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคดื้อยา
รู้จักยุงลายสัตว์ร้ายใกล้ตัว
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคเหน็บชา
หยุดเชื้อดื้อยา