Category: รายงาน

แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก) จากเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ในส่วนต่างๆ ของเรือนจำ

ปิดการลงข้อมูล ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ/ครับ

รายงานผู้ต้องกักขังและนักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวฯเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เจ็บป่วย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

โปรดส่งกลับเป็นไฟล์ excel เท่านั้น (ไม่ต้องแปลงเป็น pdf หรือ doc หรือ jpeg)

การส่งไฟล์

(กดเลือกไฟล์ *ส่งได้เฉพาะไฟล์ excel หรือ .xlsx เท่านั้น)


– หากส่งสำเร็จ จะปรากฏข้อความสีเขียว File …. uploaded successfully
และทางเราจะได้รับอีเมล์อัตโนมัติ โดยท่านไม่ต้องทำการส่งอีเมล์เอง
– หรืออีกช่องทางหนึ่ง ถ้าไม่ประสงค์จะส่งผ่านระบบนี้ ให้ส่งมาที่อีเมล์ msdcorrect@gmail.com

เอกสารต้นเรื่อง