รายงานสถิติราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์
(The Department of Corrections)
222 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-967-2222

รายงานสถิติ(รท.102)
รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ
 
รายงานสถิติผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานผู้ต้องขังคดีความมั่นคง และมาตรา 112
รายงานสถิติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
สถิติผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ต้องขังข้ามเพศ
สถิติราชทัณฑ์แยกตามประเภท (รท.103)
รายงาน รท.103
ระบบส่งไฟล์รายงาน รท.103
 
รายงานการจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
รายงานความแออัดผู้ต้องขังทั่วประเทศ
ข้อมูลผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพในเรือนจำ/ทัณฑสถาน