เอกสารรายงานสถิติข้อมูลผู้ต้องขังตามแบบ รท. 103 กรมราชทัณฑ์

แบบรายงาน/ประจำวันที่ วันที่รายงาน
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 9 ต.ค. 2563 เวลา 10:36
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 10 ก.ย. 2563 เวลา 13:37
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563 เวลา 16:44
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 8 ก.ค. 2563 เวลา 10:14
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 9 มิ.ย. 2563 เวลา 13:58
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 13 พ.ค. 2563 เวลา 10:35
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 8 เม.ย. 2563 เวลา 09:14
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 5 มี.ค. 2563 เวลา 13:16
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 19 ก.พ. 2563 เวลา 10:29
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 7 ม.ค. 2563 เวลา 13:17
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 9 ธ.ค. 2562 เวลา 14:54
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 8 พ.ย. 2562 เวลา 13:35
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:35
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 16 ก.ย. 2562 เวลา 13:22
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 26 ส.ค. 2562 เวลา 10:08
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 26 ส.ค. 2562 เวลา 10:07
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 26 ส.ค. 2562 เวลา 10:06
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 26 ส.ค. 2562 เวลา 10:06
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 26 ส.ค. 2562 เวลา 10:05
รายงานสถิติ รท.103 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 26 ส.ค. 2562 เวลา 09:42

รายการข้อมูล  ( หน้า : 1/9 )
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Next Last