ระบบรายงานสถิติข้อมูลนักโทษประหารชีวิต กรมราชทัณฑ์ V.1
รายงานสถิตินักโทษประหารชีวิตกรมราชทัณฑ์
 

ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเท่านั้น

บันทึกข้อมูลรายงาน

 
 
แบบรายงาน/ประจำวันที่ วันที่รายงาน
สถิติประหารชีวิตธันวาคม 2563 9 ก.พ. 2564 เวลา 15:44
16 ธันวาคม 2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:59
24 พฤศจิกายน 2563 3 ธ.ค. 2563 เวลา 09:51
16 ตุลาคม 2563 12 พ.ย. 2563 เวลา 10:51
18 กันยายน 2563 24 ก.ย. 2563 เวลา 15:34
17 สิงหาคม 2563 31 ส.ค. 2563 เวลา 15:43
21 กรกฎาคม 2563 30 ก.ค. 2563 เวลา 12:40
16 มิถุนายน 2563 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10:48
16 เมษายน 2563 23 เม.ย. 2563 เวลา 15:02
26 มีนาคม 2563 26 มี.ค. 2563 เวลา 16:20
14 กุมภาพันธ์ 2563 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:40
10 มกราคม 2563 20 ม.ค. 2563 เวลา 15:30
12 ธันวาคม 2562 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:11
19 ตุลาคม 2562 19 พ.ย. 2562 เวลา 10:45
15 ตุลาคม 2562 18 พ.ย. 2562 เวลา 09:18
12 สิงหาคม 2562 16 ก.ย. 2562 เวลา 13:30
23 สิงหาคม 2562 23 ส.ค. 2562 เวลา 15:05
8 สิงหาคม 2562 8 ส.ค. 2562 เวลา 10:38
18 มิถุนายน 2562 24 มิ.ย. 2562 เวลา 14:48
21 พฤษภาคม 2562 31 พ.ค. 2562 เวลา 09:44

รายการข้อมูล  ( หน้า : 1/3 )
[1] 2 3 Next Last