สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์รับตัว - ปล่อยตัว รายปี

สำรวจ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ รับตัว ปล่อยตัว
2556 219,241 139,367
2557 214,909 179,859
2558 202,322 205,551
2559 209,364 220,380
2560 220,052 206,094
2561 227,092 176,127
2562 220,941 221,981
2563 208,961 214,515
2564 69,412 114,213