สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์รับตัว - ปล่อยตัว รายปี

สำรวจ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ รับตัว ปล่อยตัว
2556 219,237 139,369
2557 214,907 179,857
2558 202,341 205,546
2559 209,354 220,380
2560 220,021 206,081
2561 227,024 176,090
2562 220,792 221,866
2563 185,385 166,684