สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์รับตัว - ปล่อยตัว รายปี

สำรวจ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ รับตัว ปล่อยตัว
2556 219,237 139,368
2557 214,907 179,857
2558 202,341 205,543
2559 209,355 220,375
2560 220,019 206,081
2561 227,024 176,081
2562 220,790 221,819
2563 140,666 126,636