รายงานสถิติผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ต้องขังคดีที่กระทำผิด มาตรา 112
รายงานสถิติผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ต้องขังคดีที่กระทำผิด มาตรา 112 เดือนกรกฏาคม2559
รายงานสถิติผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ต้องขังคดีที่กระทำผิด มาตรา 112 เดือนสิงหาคม2559