เขต 1

  เรือนจำพิเศษมีนบุรี http://www.correct.go.th/sopmeen/
  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี http://www.correct.go.th/fdcthon/
  เรือนจำจังหวัดชัยนาท http://www.correct.go.th/popchin/
  เรือนจำจังหวัดนนทบุรี http://www.correct.go.th/popnont/
  เรือนจำจังหวัดปทุมธานี http://www.correct.go.th/poppatu/
  เรือนจำอำเภอธัญบุรี http://www.correct.go.th/aopthan/
  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี http://www.correct.go.th/tdcpatu/
  เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา http://www.correct.go.th/copayut/
  เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.correct.go.th/popayut/
  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา http://www.correct.go.th/tdcayut/
  ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา http://www.correct.go.th/ydcayut/
  เรือนจำกลางลพบุรี http://www.correct.go.th/coplopb/
  เรือนจำกลางสมุทรปราการ http://www.correct.go.th/copsamp/
  เรือนจำจังหวัดสระบุรี http://www.correct.go.th/popsara/
  เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี http://www.correct.go.th/popsing/
  เรือนจำจังหวัดอ่างทอง http://www.correct.go.th/popangt/
  เรือนจำอำเภอชัยบาดาล https://aopchai.wordpress.com/
  สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี http://www.correct.go.th/idcpatu/