>>> ประกาศเชิญชวน บุคคล องค์กร หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่สนใจว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังทำงานภายในเรือนจำ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๗๐๙๑๒๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
>>> ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา Download.....
>>> ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด >>

>>> การพบญาติอย่างใกล้ชิดประจำปี พ.ศ.2555 รายละเอียด >>

 

 

 

กิจกรรมทำบุญประจำปี 2556
กิจกรรมตรวจเยี่ยมเรือนจำ
กิจกรรมทำบุญ ในวันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรมวันพบญาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
รายงานพิเศษ >>

 
 

เรือนจำกลางลพบุรี
เรือนจำกลางสมุทรปราการ
เรือนจำพิเศษมีนบุรี
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
เรือนจำจังหวัดสระบุรี
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
เรือนจำจังหวัดชัยนาท
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
เรือนจำอำเภอธัญบุรี
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล

 

 
 
 
 
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 61 หมู่ที่ 3  ถนนเอเชีย ตำบลหันตรา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 - 3570 - 9122   โทรสาร 0 - 3570 - 9126 
E - mail : ayutthaya56@hotmail.com