เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนกลางประจำเขต ๑

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมประวัติเรือนจำ

ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บัญชาการ

โครงสร้างการบริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

กิจกรรมเรือนจำ

การศึกษาผู้ต้องขัง

กิจกรรมทางศาสนา

ผลิตภัณฑ์เรือนจำ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


นายไชยยันต์ โชติจันทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

 

ชุดปฏิบัติการพิเศษกลุ่มเรือนจำพระนครศรีอยุธยา

คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๙๑ คนเข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
ตามโครงการนักเรียนเยี่ยมคุก
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดูรายละเอียด

สถานีตำรวจภูธรจักราช และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดดอนลาน และ โรงเรียนวัดลำตะเคียน จำนวน 100 คน
ศึกษาดูงานเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา


ดูรายละเอียด
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ขอชะลอการพบญาติใกล้ชิดในเดือนสิงหาคม 2552 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะทุเลาลง และกรมราชทัณฑ์ พิจารณาแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เรือนจำ/ทัณสถานเขต 1
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำกลางลพบุรี
เรือนจำกลางสมุทรปราการ
เรือนจำพิเศษมีนบุรี
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
เรือนจำจังหวัดสระบุรี
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
เรือนจำจังหวัดชัยนาท
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
เรือนจำอำเภอธัญบุรี
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
สิ่งของต้องห้าม
ห้ามนำติดตัวเข้าไป
และเก็บไว้ในเรือนจำ
1. ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
    และประสาทและสารระเหย
2. สุราหรือของเมาอย่างอื่น
3. อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน
4. เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี
5. อาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
    ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
6. ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย
7. น้ำมันเชื้อเพลิง
8. สัตว์มีชีวิต
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือ
    สื่อสารอื่นรวมทั้งอุปกรณ์เสริม
10.วัตถุ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
     ความไม่สงบเรียบร้อยหรือเสื่อมเสียต่อ
     ศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อมูลบริการประชาชน

กฎ ระเบียบ  น่ารู้


 

 

 แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฯ  ด้านปราบปรามยาเสพติด
ส่วนภูมิภาค ชุดที่
1
 

 

การเยี่ยมผู้ต้องขัง
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น  เว้นวันหยุดราชการ

 

 
ยอดผู้ต้องขัง  กรกฎาคม 2552
ชาย 1,503 คน
ป่วย ร.พ.นอกเรือนจำ คน
รวม 1,503 คน 

 
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 61 หมู่ที่ 3  ถนนเอเชีย ตำบลหันตรา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 - 3570 - 9122   โทรสาร 0 - 3570 - 9126
E: mail; tdcrae@ correct.go.th
,praphunt-m@hotmail.com

แผนที่

 

 

 
 
     

 1