Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

  

  
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
นำคณะข้าราชการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 

 
 
   
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
นำคณะข้าราชการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
นำคณะข้าราชการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
นำคณะข้าราชการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
นำคณะข้าราชการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
 
 
 

 


    
ผู้อำนวยการส่วนควบคุม

ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง


  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร...
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร...
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร...
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร...
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร...
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร...
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย...
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย...
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย...
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย...
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย...