เรือนจำกลางสมุทรปราการ
Samutprakan Central Prison

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น จำนวน 40 ห้อง

 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ

เข้าสู่เว็บไซต์