เรือนจำกลางสมุทรปราการ
Samutprakan Central Prison

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้ง

เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่เว็บไซต์