เขต 3

  เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ http://www.correct.go.th/popchip/
  เรือนจำอำเภอภูเขียว(ชัยภูมิ) http://www.correct.go.th/aoppook/
  เรือนจำกลางนครราชสีมา http://www.correct.go.th/copnakr/
  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา http://www.correct.go.th/copnakr/
  ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก http://www.correct.go.th/ccakhop/
  เรือนจำอำเภอสีคิ้ว(นครราชสีมา) http://www.correct.go.th/aopsike/
  เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ http://www.correct.go.th/popburi/
  เรือนจำอำเภอนางรอง http://www.correct.go.th/aopnang/
  เรือนจำจังหวัดยโสธร http://www.correct.go.th/popyaso/
  เรือนจำจังหวัดศรีษะเกษ http://www.correct.go.th/popsisa/
  เรือนจำกลางสุรินทร์ http://www.correct.go.th/popsuri/
  เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ http://www.correct.go.th/popamna/
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี http://www.correct.go.th/copubon/
  เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ http://www.correct.go.th/aopbuay/
  เรือนจำอำเภอรัตนบุรี http://www.correct.go.th/aoprata/
  เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ http://www.correct.go.th/aopkant/

 

 

© กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โทร. 02 967 2720