เขต 4

  เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.correct.go.th/popkala/
  เรือนจำกลางขอนแก่น http://www.correct.go.th/copkhon
  เรือนจำอำเภอพล http://www.correct.go.th/poppoln/
  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษข่อนแก่น http://www.correct.go.th/tdckhon/
  เรือนจำกลางนครพนม http://www.correct.go.th/popnakp/
  เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม http://www.correct.go.th/popmaha/
  เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร http://www.correct.go.th/popmukd/
  เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด http://www.correct.go.th/poproie/
  เรือนจำจังหวัดเลย http://www.correct.go.th/poploei/
  เรือนจำจังหวัดสกลนคร http://www.correct.go.th/popsako/
  เรือนจำอำเภอสว่างดินแดง(สกลนคร) http://www.correct.go.th/aopsawa/
  เรือนจำจังหวัดหนองคาย http://www.correct.go.th/popnogk/
  เรือนจำอำเภอบึงกาฬ(หนองคาย) http://www.correct.go.th/aopbung/
  เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู http://www.correct.go.th/popnogb/
  เรือนจำกลางอุดรธานี http://www.correct.go.th/copudon/
  สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด http://www.correct.go.th/incroie/

 

 

© กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โทร. 02 967 2720