เขต 8

เรือนจำจังหวัดกระบี่ http://www.correct.go.th/popkrab/
เรือนจำจังหวัดชุมพร http://www.correct.go.th/popchum/
เรือนจำอำเภอหลังสวน(ชุมพร) http://www.correct.go.th/aoplung/
เรือนจำอำเภอทุ่งสง(นครศรี) http://www.correct.go.th/aoptung/
เรือนจำอำเภอปากพนัง(นครศรี) http://www.correct.go.th/aoppakp/
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช #
เรือนจำจังหวัดพังงา http://www.correct.go.th/popphan/
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า(พังงา) https://takuapaprison.000webhostapp.com/
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต http://www.correct.go.th/popphuk/
เรือนจำจังหวัดระนอง http://www.correct.go.th/poprano/
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี http://www.correct.go.th/copsura/
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย #
เรือนจำอำเภอไชยา(สุราษฎร์ธานี) http://www.correct.go.th/aopciya/
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช #
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช http://www.correct.go.th/copnaks/

 

 

© กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โทร. 02 967 2720