เรือนจำจังหวัดสุโขทัยงดจัดงานวัดพบญาติแบบใกล้ชิด เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009


download Acrobat  คลิกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มอบประกาศเกียรติคุณ
 แก่ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
คลิก
 

มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย

เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา

งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ

สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

 


ประกาศเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

เรือนจำจังหวัดสุโขทัยเปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

  พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2553
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 รวมทั้งสิ้นจำนวน 77 คน
อ่านต่อ 
โครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ กรณีผู้้้ต้องขังกับครอบครัว วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2553
อ่านต่อ 


ศูนย์การเรียนรู้ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
อ่านต่อ


คุกยิ้มบริการ ประทับใจ
อ่านต่อ 


การสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันการลักลอบเสพยาเสพติดในเรือนจำฯ

อ่านต่อ

next  >>      

 

 

e-Mail CorrectNET

ชื่อ:

รหัสผ่าน:


 
%%%%%%%%%%
 

 

 

ข้อบังคับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดียาเสพติด หรือคดีอื่นที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ พ.ศ.2552 คลิ๊ก

 

ข้อบังคับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การกำหนดสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง พ.ศ.2552 คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 


 

Counter


เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ถนนศรีอินทราทิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000  โทร. 055 - 612459  โทรสาร.055 - 611135