ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-06-12T11:46:08+00:00
1502, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชการ (หญิง) เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:44 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกอบเรือนจำอำเภอบัวใหญ่002

1502, 2019

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนและจัด

By | 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:41 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

802, 2019

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

By | 08 กุมภาพันธ์ 2019 11:21 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557&parent=1232

802, 2019

คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

By | 08 กุมภาพันธ์ 2019 9:42 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

702, 2019

ภาพกิจกรรมอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

By | 07 กุมภาพันธ์ 2019 10:20 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

2301, 2019

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 23 มกราคม 2019 13:55 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกาศ Buayai003

2301, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 23 มกราคม 2019 13:51 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกาศBuayai002

1801, 2019

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

By | 18 มกราคม 2019 11:20 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

1211, 2018

เรือนจำอำเภอฝาง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตฯ

By | 12 พฤศจิกายน 2018 15:56 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|