ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-06-12T11:46:08+00:00
703, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 07 มีนาคม 2019 9:18 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

ประกาศเรือนจำอำเภอบัวใหญ่003

603, 2019

การตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

By | 06 มีนาคม 2019 9:52 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

603, 2019

กิจกรรมโดยชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี

By | 06 มีนาคม 2019 9:46 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

2702, 2019

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ตรวจราชการ เรือนจำจังหวัดสงขลา

By | 27 กุมภาพันธ์ 2019 15:31 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

2702, 2019

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ รณรงค์ “

By | 27 กุมภาพันธ์ 2019 15:28 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

2702, 2019

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฏหมายฯ

By | 27 กุมภาพันธ์ 2019 15:22 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

1502, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชการ (หญิง) เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

By | 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:44 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน|

เอกสารประกอบเรือนจำอำเภอบัวใหญ่002

1502, 2019

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนและจัด

By | 15 กุมภาพันธ์ 2019 9:41 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

802, 2019

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

By | 08 กุมภาพันธ์ 2019 11:21 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557&parent=1232

802, 2019

คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

By | 08 กุมภาพันธ์ 2019 9:42 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|