เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด 2018-06-12T13:22:17+00:00
409, 2019

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 04 กันยายน 2019 11:19 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

409, 2019

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 04 กันยายน 2019 11:16 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

207, 2019

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 02 กรกฎาคม 2019 13:31 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

2706, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

By | 27 มิถุนายน 2019 22:57 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.correct.go.th/ita/023April2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023March2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023February2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023January2562.pdf http://www.correct.go.th/ita/023December2561.pdf http://www.correct.go.th/ita/023November2561.pdf http://www.correct.go.th/ita/023October2561.pdf            

2706, 2019

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By | 27 มิถุนายน 2019 22:51 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2706, 2019

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

By | 27 มิถุนายน 2019 22:18 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.correct.go.th/ita/กค.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กคจ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กทป.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กทว.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กปพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพน.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กพร.xlsx http://www.correct.go.th/ita/กม.xlsx http://www.correct.go.th/ita/ตน.xls http://www.correct.go.th/ita/บค.xlsx http://www.correct.go.th/ita/ยผ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สผต.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สพ.xlsx http://www.correct.go.th/ita/สล.xlsx