เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด 2018-06-12T13:22:17+00:00
안드로이드 아이콘 다운로드
1501, 2021

การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 15 มกราคม 2021 11:23 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือ ยธ. 0703.2/958 ลว. 15/1/64   ไฟล์แนบ  

1501, 2021

คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

By | 15 มกราคม 2021 10:27 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด

501, 2021

ยกเลิกการรายงานการใช้เครื่องพันธนาการ และแบบฟอร์มการสั่งใช้เครื่องพันธนาการและสั่งเพิกถอนการใช้เครื่องพันธนาการ

By | 05 มกราคม 2021 9:52 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , |

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทราบว่า ตามที่มีการรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการตามหนังสือสั่งการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมานั้น กรมราชทัณฑ์ ยกเลิก การรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/37613, 37614 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้โดยไม่ต้องรายงานมายังกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองทัณฑวิทยา จึงได้แนบไฟล์รูปแบบคำสั่งและการประชุมคณะกรรมการ ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หนังสื่อสั่งการ แบบรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  

2912, 2020

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขอพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ

By | 29 ธันวาคม 2020 16:17 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขอพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

1211, 2020

วารสารราชทัณฑ์ปี 62 และปี 63

By | 12 พฤศจิกายน 2020 16:20 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 1-62 วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 2-62 วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 3-62 วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 1-63  

2910, 2020

คู่มือสื่อโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด

By | 29 ตุลาคม 2020 12:44 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ดาวน์โหลดคู่มือและสื่อวีดิทัศน์

다운로드 카톡 테마 다운로드 다운로드 어린이동요 mp3 다운로드