เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด 2018-06-12T13:22:17+00:00
1206, 2019

เอกสารเผยแพร่ประกอบการคัดเลือกฯระดับชำนาญการพิเศษ 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

By | 12 มิถุนายน 2019 11:32 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

  เอกสารเผยแพร่ประกอบการคัดเลือกฯระดับชำนาญการพิเศษ 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

706, 2019

คัดเลือกวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ลูกเสือและชุมชนบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 07 มิถุนายน 2019 10:04 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 2 โครงการ เอกสารแนบท้าย3-ลูกเสือ เอกสารแนบท้าย-3-ชุมชนบำบัด  

305, 2019

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

By | 03 พฤษภาคม 2019 10:53 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

305, 2019

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 03 พฤษภาคม 2019 10:50 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

305, 2019

โปรแกรมเอ้นตี้ไวรัส Nod32End Point Corrections สำหรับสำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์

By | 03 พฤษภาคม 2019 9:51 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

โปรแกรมป้องกันไวรัส Nod32 Endpoint ของกรมราชทัณฑ์มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย Public ID : 33B-HH3-XGR สามารถประสานงานเพื่่อขอ license key ได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเอ็นตี้ไวรัส Nod32End Point Corrections for windows 64 bit สำหรับสำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ ...... ... . . . . ดาวน์โหลด    โปรแกรมเอ็นตี้ไวรัส Nod32End Point Corrections for windows 32 bit สำหรับสำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ ...... ... . . . . ดาวน์โหลด   

2304, 2019

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 23 เมษายน 2019 11:17 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ปปง. ที่ปกร. 4/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เอกสารดาวน์โหลด

2304, 2019

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 23 เมษายน 2019 11:13 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ปปง. ที่ ปกร. 3/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เอกสารดาวน์โหลด

2304, 2019

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 23 เมษายน 2019 11:11 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ปปง.ที่ ปกร. 2/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบท้าย