ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์

/ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ 2020-01-10T12:37:18+00:00
다운로드

อธิบดี

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

รองอธิบดี

นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร
พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล
พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิลรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายปฏิบัติการ
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายวิชาการ
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา

นางพัชราภรณ์ ศโรภาส
นางพัชราภรณ์ ศโรภาสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา
다운로드 비주얼 스튜디오 2015 professional 해킹팀 다운로드 다운로드