ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์

/ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ 2020-10-16T17:29:12+00:00
다운로드

อธิบดี

นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ
นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุอธิบดีกรมราชทัณฑ์

รองอธิบดี

พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล
พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิลรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายปฏิบัติการ
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิ สุธีวงศ์
นายสิทธิ สุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา

นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา
다운로드 비주얼 스튜디오 2015 professional 해킹팀 다운로드 다운로드