ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์

/ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ 2019-06-05T08:55:20+00:00

อธิบดี

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

รองอธิบดี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย
พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล
พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิลรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายปฏิบัติการ
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา

นางพัชราภรณ์ ศโรภาส
นางพัชราภรณ์ ศโรภาสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา