โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

27 พฤศจิกายน 2555 นายกาญจน์  สุนทรเดชา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแก่ผู้ต้องขังหญิง 80 คน รวมทั้งคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่ผู้ต้องขังหญิง 35 ราย โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารสุขอำเภอเมืองพังงา

 

 

Additional information