องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูงานในเรือนจำฯ

นายสุจิน  อินทร์จันทร์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีที่เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำฯตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556

Additional information