นายพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าอวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง โดยมอบอุปกรณ์กิฬา ให้กับผู้ต้องขังวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

นายพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าอวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง            โดยมอบอุปกรณ์กิฬา ให้กับผู้ต้องขังวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช  วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

 

นายพิรัชย์พนธ์  วงศ์เวช   กล่าวต้อนรับคณะท่านพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ. นครศรีธรรมราช

 

นายพิชัย  บุณยเกียรติ นายก อบจ. นครศรีธรรมราช ได้กล่าวโอวาท อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๖ ให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

 

นายพิชัย  บุณยเกียรติ นายก อบจ. นครศรีธรรมราช ได้มอบกระเช้าให้กับนายพิรัชย์พนธ์  วงศ์เวช ผอ.ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช และกล่าวคำอวยพร ให้กับข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

 

 

 

Additional information