Thai Training Network is the network Website for Human Resources Development (HRD) in Thailand. It is the center for trainer and HRD professional to exchange idea and experience in HRD. It contains link to all HRD website in Thailand

แหล่งรวมเครือข่ายฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 


ห้องเรียนเสมือนจริง 
หลักสูตร Internet for HRD

เว็ปนี้จะดูดีเมื่อท่านใช้ IE 5.0
และเลือก Text size Medium
     

 

        บทบาทของการฝึกอบรมได้เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เป็นการรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางไปสู่การกระจายในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานปฏิบัติ โดยถือว่าการพัฒนาบุคลากรซึ่ง เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายและทุกคนในองค์กร ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเครือข่ายในระดับบน เพื่อประสานในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเว็บไซต์แห่งนี้ จึงขอเสนอแนวคิดด้านเครือข่ายการฝึกอบรม เพื่อเป็นการจุดประกายในการสร้างเครือข่ายในระบบทางไกล

      ศูนย์รวมของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรฝึกอบรม
ที่มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ประสานประโยชน์จนเกิดเป็น
"เครือข่ายการฝึกอบรม"

บันทึกเด่นจาก "บล็อก"
 

บทบรรณาธิการ 

ก้าวไปสู่  E-Training

นายนัทธี  จิตสว่าง

    คงจะหยุดไม่ได้แล้ว สำหรับการก้าวกระโดดของการฝึกอบรมทางไกลในระบบ E - Training องค์กรใดละเลยที่จะพัฒนาระบบ E - Training ขึ้นมารองรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรจะตกขอบเวที การพัฒนาบุคลากรอย่างสิ้นเชิง 

Click More>>>

ข่าวการสัมมนาฝึกอบรมในประเทศไทย

เครือข่าย หน่วยงานฝึกอบรมของไทย

สถาบันรับจัดฝึกอบรมต่างๆ...

แนะนำเว็บฝึกอบรม...

คณะ/ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ไทย)
การเรียนการสอน HRD ป.โท,ประกาศนีบัตร
สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ภาคเอกชน
  • CIS สถาบันฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  • ThaiTraining
  • TTN เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย
สถาบัน ชมรม สมาคมนักฝึกอบรม (ไทย)
ข่าวในวงการฝึกอบรม
รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมไทย
อ่านวารสารฝึกอบรม
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ห้องสมุด online ถูกรวมไว้ที่นี้ More

E-book อ่านสะดวกทุกที่ทุกเวลา
Link วัดผลและวิจัยการศึกษา
         รวมแหล่งข้อมูลด้านการวัดผลและวิจัยการศึกษามากมายซึ่งท่านสามารถหาได้จากที่นี้ เชิญคลิก... 
คำคมทางการฝึกอบรม
เรียนต่อปริญญาโท/ฝึกอบรมทางเน็ต
วิทยานิพนธ์-งานวิจัย (ด้านฝึกอบรม)
รับสมัครงาน (ด้านฝึกอบรม)
เว็บไซต์ HRD ที่น่าสนใจ
แนะนำเว็บไซต์มาใหม่
            ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดฝึกอบรมระยะสั้น และจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก
            www.trainingthai.com  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศไทย ที่จัดแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมและสัมมนามากกว่า 15 หมวด และรวมรวบข้อมูลจากหน่วยงานด้านฝึกอบรมและสัมมนามากกว่า 4,000 หน่วยงาน
บทความการฝึกอบรมตามหัวเรื่อง

 

 
E-learning / E-Education / E-Training.
 
           เมื่ออินเทอร์เน็ตถูกเชิดชูว่าเป็นทั้งแหล่งความรู้และบันเทิงที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วยสายโทรศัพท์ และเว็บเบราเซอร์ ทั้งนักวิชาการสังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า  คลิก

ฟังเสียงการบรรยายเสมือนจริง 
ในหลักสูตร
Internet for HRD

โดย นัทธี  จิตสวาง

บทสนทนาการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
e-learning


e-Learning ของคนไทยรวมไว้ที่นี้  More

 


คลิก

การจัดการความรู้

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

Knowledge Management
Learning Organization
Competency based Organization
HR. Scorecard
         ต่อไปนี้ เว็บนี้จะเป็นที่รวมขององค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในทุกมิติ มิใช่แต่เฉพาะในเรื่อง HRD เท่านั้น
สุดยอดบทความ Knowledge Management :-
สุดยอด Link เกี่ยวับ Knowledge Management:-
Learning Organization
Knowledge Management
ห้องสมุด
สั่งซื้อหนังสือฝึกอบรมทั่วโลก
Learning Organization (LO)
หนังสือ ฝึกอบรม/KM
ความรู้ HRD/KM
ข่าว E-learning:-

สุดยอดบทความ E-Learning :-

สุดยอด Link เกี่ยวับ E-Learning :-

 

Virtual University / Virtual Classroom

Web-education / Multimedia-based Training

Link HomeSchool ต่างๆ
Link เกี่ยวกับ Encyclopedia - Dictionary
องค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประชุมสัมมนาทั่วโลก

บทความ
       เรารวบรวมบทความทางการฝึกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถิติและวิจัยการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษที่เกี่ยวกับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งเหมาะกับการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ นี้เป็นเพียงตัวอย่างบทความของทั้งหมดที่เราได้นำเสนอต่อท่าน

ส่งบทความ...  ของท่านเพื่อเผยแพร่

   มีบทความใหม่ทุกวัน   คลังบทความ...

 

 

แลก Link 

            สำหรับ webmaster ท่านใดสนใจ จะแลก link กับเรา และนี่ code ของเราครับ

<a href="http://www.hrdthai.com" target="_blank"><img border="0" src="http://www.correct.go.th/elearning/images/
elearn5.gif" width="146" height="59" alt="แหล่งรวมเว็ปไซต์งานฝึกอบรม และความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล" ></a>

หรือจะ copy รูปข้างล่างไปแปะ แล้วทำ lnik มายัง
http://www.hrdthai.com

เมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้ว 
กรุณา mail มาบอกเราด้วย ทางเราจะรีบ
ติด link ของท่า

 กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 นนทบุรี 11000
Tel.
526-
6479  ต่อ114 ,526-8739
Fax.
526-9010
  แผนที่


Since:  May, 2002
contact at : webmaster@correct.go.th
Icq : 56504114
Copyright © 2001 hrdthai.com. All Rights Reserved สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์


แหล่งความรู้