การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)

        ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางกำหนดจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  สามารถแจ้งความจำนงได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๗๔๖ ต่อ ๑๓  หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายทัณฑสถานปฏิบัติ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    [ ... ]

ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เข้ารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เข้ารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

        นายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางพร้อมด้วยนางณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรื [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

        นายสนทยา พูนขวัญ  ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

        นางนรรธพร ช่างสม  ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปางร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปางร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

        นายณรงค์ จุ้ยเส่ย  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง แสดงความยินดีกับ นางนรรธพร ช่างสม ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  กรณีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒ [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ และธงประจำกองลูกเสือพิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ และธงประจำกองลูกเสือ

        ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดพิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ และธงประจำกองลูกเสือ  ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจค้นค้นจู่โจมกรณีพิเศษการตรวจค้นค้นจู่โจมกรณีพิเศษ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางร่วมกับ  มณฑลทหารบกที่ ๓๒  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร  และสถานีตำรวจภูธรเกาะคา ดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ และสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานฯ ในวันท [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัดการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมอบสวัสดิการผ้าตัดเครื่องแบบแก่เจ้าหน้าที่ผู้แต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดี ถูกต้องตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘    [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้บัญชาการเรือนจำประจำ เขต ๕  เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางผู้บัญชาการเรือนจำประจำ เขต ๕ เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

นาคัมภีร์ อนุรักษ์  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางประจำเขต ๕   เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กองโยธาและส่งแวดล้อมกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจพื้นที่เรือนจำชั่วคราวปงยางคกกองโยธาและส่งแวดล้อมกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจพื้นที่เรือนจำชั่วคราวปงยางคก

คณะเจ้าหน้าที่กองโยธาและสิ่งแวดล้อมกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจพื้นที่เรือนจำชั่วคราวปงยางคก   เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินงานโครงการ "เรือนจำโครงสร้างเบา" ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘   

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลปงยางคก และโรงพยาบาลห้างฉัตร ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
เรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถานเรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน

นายกนก กรุณามิตร ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี นำวงดนตรีผู้ต้องขังของ รจ.พ.ธนบุรี  เข้าแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทัณฑสถานบำบัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จาก มณฑลหารบกที่ ๓๒ , ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร , หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำปาง , และป้องกันภัย [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่

ข้าราชการราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ (แรกรับ) เข้าฝึกปฏิบัติหน้าที่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคลการฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคล

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางฝึกทบทวนการรายงานตัวให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับทดสอบการรายงานตัวเป็นรายบุคคล และแจกผ้าตัดเครื่องแบบเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat
15:47-- Guest_6301: Thank you! This is definitely an terrific website!


«link»
15:56-- Guest_4464: Many thanks for sharing this terrific website.

«link»
16:32-- Guest_2005: I love the content on your web sites. Many thanks!


«link»
16:41-- Guest_2235: You're an extremely practical web site; could not make it without ya!


«link»
17:04-- Guest_5323: Thanks very practical. Will certainly share site with my good friends.


«link»
17:08-- Guest_5046: Thanks a ton for sharing this very good site.

«link»
17:14-- Guest_4500: Wow cuz this is great job! Congrats and keep it up.


«link»
17:35-- Guest_9318: Thanks very useful. Will certainly share site with my buddies.


«link»
17:39-- Guest_8449: Truly enlightening look onward to visiting again.

«link»
19:12-- Guest_6901: You've among the best web pages.

«link»
19:22-- Guest_5449: You're a very helpful web site; could not make it without ya!«link»
21:31-- Guest_7642: thank so considerably for your web site it assists a great deal.«link»
14:49-- Guest_1276: Basically desired to stress I'm pleased that i stumbled on the webpage!


«link»
9:27-- Guest_3880: Great internet site! It looks really professional!
Maintain the helpful work!

«link»
9:50-- Guest_2559: You've fantastic thing in this case.

«link»
10:38-- Guest_8077: Lovely Web site, Maintain the excellent job.

Thank you so much.

«link»
10:44-- Guest_3021: Truly....this is a beneficial site.

«link»
10:50-- Guest_1204: Wow, attractive portal. Thnx ...

«link»
10:52-- Guest_6211: You're a very beneficial web site; could not make it without ya!


«link»
11:12-- Guest_3580: Thank you! This is definitely an astonishing site!


«link»
11:26-- Guest_7827: Superb Web-site, Maintain the excellent work.
Thanks a lot!

«link»
11:54-- Guest_9304: You have impressive knowlwdge right here.

«link»
12:26-- Guest_7185: Incredibly insightful....look frontward to returning.

«link»
12:40-- Guest_7969: Exceptionally individual friendly site. Great information available on couple of clicks on.

«link»
12:48-- Guest_9326: Your material is incredibly important.

«link»
12:49-- Guest_1877: You've wonderful thing these.

«link»
12:51-- Guest_4470: Great internet website! It looks really good! Sustain the helpful job!«link»
13:26-- Guest_5054: Many thanks really beneficial. Will certainly share website with my good friends.


«link»
13:29-- Guest_2778: Nice internet site you've got going here ( «link» ).
13:36-- Guest_7300: say thanks to a lot for your site it helps a whole lot.


«link»
14:45-- Guest_6238: I enjoy this website - its so usefull and helpfull.

«link»
22:03-- Guest_2146: I benefit from looking through your internet site. Thanks!


«link»
8:45-- Guest_3127: You've very good information in this article.

«link»
9:45-- Guest_2128: You have got good info on this site.

«link»
21:17-- Guest_9054: I enjoy this website - its so usefull and helpfull.«link»
21:25-- Guest_3578: Many thanks really beneficial. Will share site with my pals.


«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

Additional information