การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)

        ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางกำหนดจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  สามารถแจ้งความจำนงได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๗๔๖ ต่อ ๑๓  หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายทัณฑสถานปฏิบัติ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    [ ... ]

การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลปงยางคก และโรงพยาบาลห้างฉัตร ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
เรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถานเรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน

นายกนก กรุณามิตร ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี นำวงดนตรีผู้ต้องขังของ รจ.พ.ธนบุรี  เข้าแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทัณฑสถานบำบัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จาก มณฑลหารบกที่ ๓๒ , ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร , หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำปาง , และป้องกันภัย [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่

ข้าราชการราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ (แรกรับ) เข้าฝึกปฏิบัติหน้าที่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคลการฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคล

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางฝึกทบทวนการรายงานตัวให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับทดสอบการรายงานตัวเป็นรายบุคคล และแจกผ้าตัดเครื่องแบบเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางพล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์  พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืนการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืน

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยมือเปล่าการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยมือเปล่า

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ  และฝึกทบทวนการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานปฏิบัติธรรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และมอบผ้าตัดเครื่องแบบการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และมอบผ้าตัดเครื่องแบบ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมอบผ้าตัดเครื่องแบบเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้แต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดี

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และแนะนำวิธีติดริบบิ้นธรรมมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในวั [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสุั่งการจากผู้บริหารกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสุั่งการจากผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ และรับฟังข้อสั่งการจากผูับริหาร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมการออกกำลังกาย

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝีกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝีกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat
4:02-- Guest_3164: kปาร์ม หรือ kอู๋ ช่วยsmsแจ้ง username and password เข้าFB ทสบลำปางให้ผมด้วยครับผมต้องเข้าไปเซ็ตค่าให้มันแสดงผลหน้าเวปไซต์(แจ้งโดยส่งข้อความเข้ามือถือ 083 312 3108) tx
2:52-- pongdej: ครับพี่
2:58-- pongdej: ส่งให้แล้วนะครับ จาก 0882668601 ปาล์ม
3:56-- mongkol lugsanavilas: เรียน k ปาล์ม ถ้าพร้อมเมื่อใหร่โทรหาผมครับ จะได้เริ่มสาธิตการใช้งานการจัดการข่าวสาร 08 3312 3108
4:43-- pongdej: ขอบคุณครับพี่
15:26-- Guest_1747: :)
4:13-- Au_Infinities: *-*
2:33-- mongkol: เรียน k ปาล์ม ถ้าพร้อมเมื่อใหร่โทรหาผมครับ จะได้เริ่มสาธิตการใช้งานการจัดการข่าวสาร 08 3312 3108 :)
7:23-- Guest_2145: สวัสดีคะ
7:25-- suttida: อยากได้วีดีโอการแข่งขันกีฬาสามัคคีเกมส์จะต้องติดต่อที่ไหนคะ
4:51-- Guest_3763: :P :P
5:00-- pongdej: ทาง ทสบ. ไม่ได้บันทึกไฟล์วิดีโอครับ ขออภัยด้วยนะครับ
5:00-- pongdej: ทาง ทสบ. ไม่ได้บันทึกไฟล์วิดีโอครับ ขออภัยด้วยนะครับ
6:55-- Guest_4766: การแก้ไขวีดีโอยูทุป เข้าแอดมิน จัดการโมดูล ที่โมดูลยูทุก 1,2,3,4 เลือกแก้ โดยเปลี่ยน ไอดียูทุปใหม่ (ตัวอย่างไอดี=05AJk9TVC2o&feature=relmfu) คัดลอกมาเฉพาะโค๊ดที่อยู่หลังคำว่า watch?v = :D :D :D
10:38-- L.mongkol: อยากไปเกี่ยวข้าวด้วยจังเลย บรรยากาศสุดยอด :) :)
7:52-- Guest_7233: ขอบคุณครับหัวหน้า
2:20-- L.mongkol: k.อู๋ online facebook หาพี่มงคล หน่อยครับ มีธุระ(15/11/2555:09:18 น) :)
9:52-- Guest_2451: สวัสดีครับ สามารถตรวจสอบผู้ถูกคุมขังได้หรือเปล่าครับ ว่าชื่อนี้อยู่ที่นั่นหรือเปล่า พอดีช่วงสงกรานต์จะได้ไปเยี่ยมครับ
1:23-- Guest_5792: ติดต่อทาง 054-829746 ต่อ 13
1:23-- Guest_5792: ครับ
16:04-- Guest_5509: โครงการสมานฉันฑ์เค้ามีจนถึงเมื่อไหร่ค่ะ
13:50-- Guest_3823: สวัสดีครับหมอกาวินชัย
6:03-- Guest_6337: สวัสดีค่ะ
7:35-- Guest_6607: ดีค่ะ พอดีอยากทราบว่าจะมีเยี่ยมใกล้ชิดเร็วๆนี้มั้ยคะ ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ :D
14:08-- Guest_7641: หวัดดีคับ
2:48-- Guest_1085: ผมมีข่าวโทรศัพ?ืในเรือนจำมาแจ้ง
2:48-- Guest_1085: มีคนโทรมาหาผม
2:49-- Guest_1085: ชื่อ.....
2:49-- Guest_1085: อยู่ในซอย
2:49-- Guest_1085: .....
6:18-- Guest_9183: ร้องเรียนเรื่องธนาณัติไม่ถึงผู้ต้องขัง
6:19-- Guest_9183: ไม่ทราบว่า นายไพสิฐ ราชสมบูรณ์ เป็นใคร ไปเซ็นต์รับเงินแล้วทำไมธนาณัติไม่ถึงผู้ต้องขัง
6:20-- Guest_9183: อยากให้ช่วยตรวจสอบให้ด้วย เพราะเงิน 1,800 ไม่ได้เสียดายแต่เสียความรู้สึก
6:21-- Guest_9183: เหตุเกิดประมาณ วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา ประมาณ 12.00 -13.00 น. ค่ะ
6:22-- Guest_9183: ส่ง ธนาณัติให้ ผู้ต้องขังปรากฎว่าไม่ได้รับ แต่มีนายไพสิฐ ไปเซ็นตร์รับเงินเรียบร้อยแล้ว ตกลงเงินที่ส่งไปก็สูญใช่มั๊ยค่ะ
6:23-- Guest_9183: แล้วอย่างนี้จะเชื่อถือในระบบราชการได้อย่างไรค่ะ

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

Additional information