การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)

        ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางกำหนดจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  สามารถแจ้งความจำนงได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๗๔๖ ต่อ ๑๓  หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายทัณฑสถานปฏิบัติ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    [ ... ]

ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เข้ารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เข้ารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

        นายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางพร้อมด้วยนางณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรื [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

        นายสนทยา พูนขวัญ  ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

        นางนรรธพร ช่างสม  ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปางร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปางร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

        นายณรงค์ จุ้ยเส่ย  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง แสดงความยินดีกับ นางนรรธพร ช่างสม ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง  กรณีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒ [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ และธงประจำกองลูกเสือพิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ และธงประจำกองลูกเสือ

        ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดพิธีอัญเชิญธงสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์ และธงประจำกองลูกเสือ  ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจค้นค้นจู่โจมกรณีพิเศษการตรวจค้นค้นจู่โจมกรณีพิเศษ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางร่วมกับ  มณฑลทหารบกที่ ๓๒  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร  และสถานีตำรวจภูธรเกาะคา ดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ และสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานฯ ในวันท [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัดการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมอบสวัสดิการผ้าตัดเครื่องแบบแก่เจ้าหน้าที่ผู้แต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดี ถูกต้องตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘    [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ผู้บัญชาการเรือนจำประจำ เขต ๕  เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางผู้บัญชาการเรือนจำประจำ เขต ๕ เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

นาคัมภีร์ อนุรักษ์  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางประจำเขต ๕   เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กองโยธาและส่งแวดล้อมกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจพื้นที่เรือนจำชั่วคราวปงยางคกกองโยธาและส่งแวดล้อมกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจพื้นที่เรือนจำชั่วคราวปงยางคก

คณะเจ้าหน้าที่กองโยธาและสิ่งแวดล้อมกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจพื้นที่เรือนจำชั่วคราวปงยางคก   เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินงานโครงการ "เรือนจำโครงสร้างเบา" ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘   

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลปงยางคก และโรงพยาบาลห้างฉัตร ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
เรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถานเรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน

นายกนก กรุณามิตร ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี นำวงดนตรีผู้ต้องขังของ รจ.พ.ธนบุรี  เข้าแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทัณฑสถานบำบัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จาก มณฑลหารบกที่ ๓๒ , ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร , หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำปาง , และป้องกันภัย [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่

ข้าราชการราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ (แรกรับ) เข้าฝึกปฏิบัติหน้าที่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคลการฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคล

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางฝึกทบทวนการรายงานตัวให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับทดสอบการรายงานตัวเป็นรายบุคคล และแจกผ้าตัดเครื่องแบบเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)

Additional information