การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำปี ๒๕๕๘ (๑๘-๒๐ ส.ค. ๕๘)

        ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางกำหนดจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  สามารถแจ้งความจำนงได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๗๔๖ ต่อ ๑๓  หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายทัณฑสถานปฏิบัติ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    [ ... ]

การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย (อัคคีภัย)

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลปงยางคก และโรงพยาบาลห้างฉัตร ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘พิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
เรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถานเรือนจำพิเศษธนบุรีนำผู้ตัองขังจัดแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน

นายกนก กรุณามิตร ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี นำวงดนตรีผู้ต้องขังของ รจ.พ.ธนบุรี  เข้าแสดงดนตรีภายในทัณฑสถาน ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทัณฑสถานบำบัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จาก มณฑลหารบกที่ ๓๒ , ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร , หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำปาง , และป้องกันภัย [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่

ข้าราชการราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ (แรกรับ) เข้าฝึกปฏิบัติหน้าที่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคลการฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคล

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางฝึกทบทวนการรายงานตัวให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับทดสอบการรายงานตัวเป็นรายบุคคล และแจกผ้าตัดเครื่องแบบเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางพล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์  พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืนการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืน

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยมือเปล่าการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยมือเปล่า

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ  และฝึกทบทวนการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานปฏิบัติธรรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และมอบผ้าตัดเครื่องแบบการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และมอบผ้าตัดเครื่องแบบ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมอบผ้าตัดเครื่องแบบเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้แต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดี

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และแนะนำวิธีติดริบบิ้นธรรมมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในวั [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสุั่งการจากผู้บริหารกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสุั่งการจากผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ และรับฟังข้อสั่งการจากผูับริหาร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมการออกกำลังกาย

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝีกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝีกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)

Additional information