การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จาก มณฑลหารบกที่ ๓๒ , ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร , หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำปาง , และป้องกันภัย [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการราชทัณฑ์(แรกรับ) เข้ารับการฝึกปฏิบัติหน้าที่

ข้าราชการราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ (แรกรับ) เข้าฝึกปฏิบัติหน้าที่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคลการฝึกทบทวนการรายงานตัวรายบุคคล

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางฝึกทบทวนการรายงานตัวให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับทดสอบการรายงานตัวเป็นรายบุคคล และแจกผ้าตัดเครื่องแบบเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางพล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

พล.ท.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์  พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืนการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืน

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  และการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยอาวุธปืน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยมือเปล่าการฝึกทบทวนการรายงานตัวด้วยมือเปล่า

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ  และฝึกทบทวนการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานปฏิบัติธรรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และมอบผ้าตัดเครื่องแบบการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และมอบผ้าตัดเครื่องแบบ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมอบผ้าตัดเครื่องแบบเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้แต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดี

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และแนะนำวิธีติดริบบิ้นธรรมมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในวั [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสุั่งการจากผู้บริหารกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสุั่งการจากผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ และรับฟังข้อสั่งการจากผูับริหาร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมการออกกำลังกาย

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝีกทบทวนระเบียบแถวการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝีกทบทวนระเบียบแถว

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกทบทวนระเบียบแถว ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสั่งการกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อสั่งการ

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเข้าร่วมกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และรับฟังข้อสั่งการจากผู้บริหาร ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ และมอบผ้าตัดเครื่องแบบการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ และมอบผ้าตัดเครื่องแบบ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางดำเนินการตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ทัณฑสถาน และมอบสวัสดิการผ้าตัดเครื่องแบบแก่เจ้าหน้าที่ผู้แต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกรมราชทัณฑ์

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
การฝึกทบทวนระเบียบแถว และวินัยของเจ้าหน้าที่การฝึกทบทวนระเบียบแถว และวินัยของเจ้าหน้าที่

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดการฝึกทบทวนระเบียบแถว และวินัยของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถาน ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยมีพระครูพิทักษ์วรญาณ เจ้าอา [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดพิธีรดน้ำดำ นางนรรธพร ช่างสม  ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   และ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อดีตผู้อำนวยการทัณฑสถานบบำบัดพิเศษลำปาง) ในว [ ... ]

+ กิจกรรมด้านบน (เพิ่มเติม)

Additional information