| รับสมัครงาน รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ |นาย กนก กรุณามิตร
ผู้บัญชาการเรือนจำ


ระบบสมาชิก

    ชื่อผู้ใช้

    รหัสผ่าน

  |  สมัครสมาชิก

เมนู
    หน้าแรก
    ประวัติ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    กิจกรรม
    ผู้บริหาร
    ทำเนียบ ผ.บ.
    บริการ
    มุมการเรียนรู้
    เว็บบอร์ด
    แผนที่

ติดต่อประสานงาน
   ผู้บัญชาการเรือนจำ
   ส่วนบริหารทั่วไป
   ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
   ส่วนทัณฑปฏิบัติ
   ส่วนสวัสดิการ
   ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
   ส่วนควบคุมผุ้ต้องขัง
  ไปศาล
   ส่วนสถานพยาบาลวิดิโอแนะนำเรือนจำพิเศษธนบุรี


ลิ้งที่น่าสนใจ
รัฐบาลไทย
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
สำนักงาน กพ.
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อ ทวีศักดิ์)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง

ราชรถ ราคา ชุดละ 6,900 บาท

 

                          กล่้องใส่เครื่องประดับ ราคา 550 บาท                                   ชุดธรรมจักร ราคา 2,500 บาท

     

           ตุ๊กตาดินไทย(แฟนตาซี) ราคา ตัวละ 150 บาท                          ตุ๊กตาศิราภรณ์ ตัวละ 2,200 บาท

           

  สายคล้องโทรศัพท์มือถือ ราคา 550 บาท                              เศียรพ่อแก่ ราคา 3,500 บาท   เศียรพระลักษมณ์ ราคา 3,500 บาท

                        

   ตุ๊กตานางรำ 2,000 บาท                           หน้าโขน 550 บาท                        ผลงาน รางวัล ต่างๆที่ได้รับ

          

                ตู้โชว์ไม้สักทรงไทย ราคา 18,500 บาท

  

                           ชุดอาหารหลุยส์ 6 ที่นั่ง ราคา 14,000  บาท                                      ชุดอาหารเหล็กดัด ผสมหวาย ราคา 13,700 บาท

 

 

 

        ชุดอาหารเหล็กดัดผสมหวาย ราคา 8,500 รวมเบาะเพิ่ม 1500 บาท           ชุดอาหารเหล็กผสมหวาย(สีขาว) 4 ที่นั่ง ราคา 8,700 บาท

                                                                                                                                      ขวา ชั้นวางอรชร(สแตนเลส) ราคา 7,500 บาท

   

                                                                                   ตุ๊กตาการละเล่นเด็กไทย ตัวละ 80 บาท

   

  ชุดรับแขกผสมหวาย(ดำ) ราคา 12,000 บาท   จากซ้าย(1-2) เตียงนอนสบายใหญ่ 5,500 (3)สีเขียว 3,500 (4)เล็ก 4,000 บาท 

      

ตู้ไฟหนังใหญ่(สูง) ราคา15,500 ตู้ไฟหนังใหญ่(ใหญ่) ราคา17,500 บาท    ตู้ไฟขนาดกลาง ราคา 4,500 บาท

 

          ตัวหนังใหญ่ ราคา 3,000 บาท                                                             ภาพวาดสีน้ำมัน (ขนาดกลาง) 3,000 บาท

 

         ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ ราคา 18,000 บาท                                                       ศิลปะบนตอไม้ ราคา 550 บาท

       ภาพสีน้ำ(เล็ก) ราคา 1,500 บาท

*************************************************************************

การให้บริการแก่ญาติ ณ อาคารเยี่ยมญาติ


ป้ายราคาสินค้า
 


จุดรับบัตรคิว รอซื้อสินค้า

 

สินค้าภายในร้านสงเคราะห์
 

บริการรับฝากเงิน
 

การให้บริการเยี่ยมญาติ
เรือนจำพิเศษธนบุรี มีการให้บริการเยี่ยมญาติทุกวัน เวลา 8:30 น. ถึง 14:30 น.ยกเว้นวันหยุดราชการ    การจัดการเยี่ยมเป็นรอบ รอบละ 15 นาที วันละ 10 รอบ และพักกลางวันเวลา 12:00 น. ถึง 13:00 น. โดยเยี่ยมได้ตามแดนที่กำหนดของแต่ละวันดังนี้
   - วันจันทร์ แดน 3  ,5 ,6
   - วันอังคาร แดน 2 , 4   , 6  
   - วันพุธ แดน 1 , 3  , 5
   - วันพฤหัสบดี แดน 1 , 2  , 6  
   - วันศุกร์ แดน 1 , 3  , 5
สำหรับคนเข้าใหม่สามารถเยี่ยมได้ทุกวัน ภายใน 7 วันแรก ยกเว้นวันหยุดราชการ
วิธีการเยี่ยมมีขั้นตอน ดังนี้  
   - รับแบบฟอร์มการเยี่ยมที่ช่องรับแบบฟอร์ม นำมากรอกข้อมูล และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะกำหนดรอบที่จะได้เยี่ยม
   - จากนั้นรอเรียกเข้าห้องเยี่ยมที่ศาลาพักคอย โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกเข้าห้องรอเยี่ยมก่อนกำหนดในการเยี่ยมประมาณ 30 นาที 
   - เมื่อถึงเวลาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จะเรียกเข้าห้องยี่ยมผู้ต้องขัง เยี่ยมเป็นเวลา 30 นาที
   - เมื่อหมดเวลาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จะคืนบัตรประจำตัวผู้ต้องขังไว้ที่กล่องด้านหน้าห้องที่ทำการเยี่ยม ญาติรับบัตรคืน เพื่อนำไปฝากเงิน และซื้อสินค้าให้กับผู้ต้องขังต่อไป กรณีไม่ฝากเงิน และไม่ซื้อสินค้า ให้นำบัตรไปคืนที่เจ้าหน้าห้องเยี่ยม

 

การรับฝากเงิน
เรือนจำพิเศษธนบุรี ให้บริการรับฝากเงินแก่ผู้ต้องขัง ทุกวัน เวลา 8:30 น. ถึง 15:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ  โดยมีขั้นตอนการรับฝากดังนี้
   - นำบัตรประจำตัวผู้ต้องขัง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก ส่งให้เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน
   - แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการฝาก  
   - รอรับใบเสร็จ

การขายสินค้าร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
เรือนจำพิเศษธนบุรี ให้บริการรับขายสินค้าร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ทุกวัน เวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนการรับซื้อสินค้าดังนี้
   - กดบัตรคิวเพื่อรอซื้อสินค้า (ต้องทำการฝากเงินให้เรียบร้อยก่อนซื้อสินค้า)
   - นำบัตรประจำตัวผู้ต้องขัง ส่งให้เจ้าหน้าที่ขายสินค้า
   - เลือกซื้อสินค้า  
   - รอรับใบเสร็จ เจ้าหน้าที่ขายสินค้าจะนำสินค้าใส่ถุงพร้อมบัตรประจำตัวผู้ต้องขัง และใบเสร็จรับเงิน ทำการผนึกปิดปากถุง และนำส่งผู้ต้องขัง ซึ่งรอรับอยู่ด้านใน

 

 
ผู้เข้าชม 353239ครั้ง เรือนจำพิเศษธนบุรี
เลขที่ 1265/111 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 0-2453-0859 โทรสาร 0-2453-0859