| รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านรายละเอียดทีึ่ข่าวประชาสัมพันธ์ | | เรือนจำพิเศษธนบุรี สามารถรับจ้างแรงงานผู้ต้องขังสำหรับประกอบการงานลักษณะต่างๆ ภายในเรือนจำฯ โดยมี พื้นที่ดำเนินการ และแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ๐ ๒๘๙๐ ๘๗๑๐ |นายกนก กรุณามิตร
ผู้บัญชาการเรือนจำ


ระบบสมาชิก

    ชื่อผู้ใช้

    รหัสผ่าน

  |  สมัครสมาชิก

เมนู
    หน้าแรก
    ประวัติ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    กิจกรรม
    ผู้บริหาร
    ทำเนียบ ผ.บ.
    บริการ
    มุมการเรียนรู้
    เว็บบอร์ด
    แผนที่

ติดต่อประสานงาน
   ผู้บัญชาการเรือนจำ
   ส่วนบริหารทั่วไป
   ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
   ส่วนทัณฑปฏิบัติ
   ส่วนสวัสดิการ
   ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
   ส่วนควบคุมผุ้ต้องขัง
  ไปศาล
   ส่วนสถานพยาบาลวิดิโอแนะนำเรือนจำพิเศษธนบุรี


ลิ้งที่น่าสนใจ
รัฐบาลไทย
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
สำนักงาน กพ.
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อ ทวีศักดิ์)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา

 

 

 

 

ประวัติของเรือนจำพิเศษธนบุรี

 


 เจ้าหน้าที่ยุคบุกเบิก

    นายกมล ประจวบเหมาะ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำฯ

หน้าเรือนจำฯ ริมถนนเอกชัย

ผู้ต้องขังขุดลอกคลองปรับแต่งภูมิทัศน์

คลองบางบอน บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษธนบุรี

คลองบางบอน บริเวณหน้าเรือนจำฯ

 


 


ผู้ต้องขังชุดแรกรับย้ายจาก เรือนจำพิเศษกรุงเทพ จำนวน 200คน

เรือนจำพิเศษธนบุรี ณ ปัจจุบัน

                  ความเป็นมา 
         เรือนจำพิเศษธนบุรี ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณของทางราชการจำนวน  691,927,000  บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2534  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  2537   รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3  ปี   ตั้งอยู่  ณ  บริเวณ   หมู่ที่ 3    แขวงบางบอน   เขตบางบอน (อดีตขึ้นกับเขตบางขุนเทียน)กรุงเทพมหานคร  บนที่ดินซึ่งกรมราชทัณฑ์ ซื้อจากสำนักงานที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อรองรับผู้กระทำผิดอาญาในพื้นที่เขตฝั่งธนบุรีทุกคดีความ  เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2537  ทำการย้ายผู้ต้องขังที่ฝากขังไว้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  รุ่นแรกจำนวน  200  คน     มาคุมขังเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2537  และเริ่มรับ     ตัวผู้ต้องขัง โดยตรงจากศาลอาญาธนบุรี  ศาลแขวงธนบุรี และศาลจังหวัดตลิ่งชัน  นับแต่นั้นเป็นต้นมา

                              สถานที่ตั้ง 
      เรือนจำพิเศษธนบุรี  เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  เลขที่ 1265 / 111    ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ห่างจากเขตบางบอนประมาณ 4 กิโลเมตรห่างจากสถานีตำรวจนครบาลแสมดำ ประมาณ 5 กิโลเมตรและห่างจากสถานีตำรวจนครบาลบางบอน  ประมาณ 1.5  กิโลเมตร แนวเขตที่ดินและอาณาเขตเรือนจำพิเศษธนบุรีพื้นที่ภายในกำแพง เรือนจำพิเศษธนบุรี 26 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา พื้นที่ภายนอกกำแพงเรือนจำพิเศษธนบุรี  38  ไร่  1 งาน 76 ตารางวา พื้นที่ภายในกำแพงทัณฑสถานหญิงธนบุรี     4 ไร่ - งาน 20 ตารางวา พื้นที่ภายนอกกำแพงทัณฑสถานหญิงธนบุรี 30 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด จำนวน   99  ไร่ 3 งาน  90  ตารางวา

                    หน้าที่ความรับผิดชอบ
  มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและคำสั่ง ลงโทษของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550และกฎหมายที่เกี่ยงข้อง  เพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังสำนึกผิดและมีความพร้อมที่ จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีประกอบอาชีพสุจริตและอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้เมื่อพ้นโทษไปแล้ว
   - มีฐานะเป็นเรือนจำพิเศษ
   -เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังเพศชายระหว่างสอบสวนของตำรวจ ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเกิดขึ้นในอำนาจ เขตศาลอาญาธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี และศาลจังหวัดตลิ่งชัน
   -ควบคุมผู้ต้องขังเพศชายทุกประเภทคดี ซึ่งมีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี
   -ให้การศึกษาอบรม  พัฒนาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม   และให้การฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
   - การด้านทัณฑวิทยา จัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์และพัฒนาสุขภาพ อนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลเรือนจำ

                  ลักษณะการบริหารงานเรือนจำฯ

แบ่งออกเป็น

ส่วนบริหารทั่วไป

ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง   

ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง 

ส่วนทัณฑปฏิบัติ      

ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง  

ส่วนควบคุมผู้ต้องขังประจำศาล    

สถานพยาบาล

            การควบคุมภายในเรือนจำฯ แบ่งเป็น 6 แดน

แดน1  เป็นแดนควบคุมผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษและเตรียม

          ความพร้อมก่อนปล่อย

แดน 2 เป็นแดนความมั่นคงสูง (คดีอุกฉกรรจ์)

แดน 3 เป็นแดนควบคุมผู้ต้องขังคดียาเสพติด

แดน 4 เป็นแดนควบคุมผู้ต้องขังคดีตัดสินเด็ดขาดแล้ว

แดน 5 เป็นแดนควบคุมผู้ต้องขังเข้าใหม่                     

           และเป็นศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย

แดน 6 เป็นแดนควบคุมผู้ต้องขังคดีทั่วไป

........................................................................................

   

 

 

 

 

 
ผู้เข้าชม 225541ครั้ง เรือนจำพิเศษธนบุรี
เลขที่ 1265/111 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 0-2453-0859 โทรสาร 0-2453-0859