ติดต่อเรา

กรมราชทัณฑ์ กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ชั้น 7
ที่อยู่ 222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร./โทร. 02-967-2232

ผู้อำนวยการกอง 02-967-2222 ต่อ 711
ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-967-2222 ต่อ 701
กลุ่มพัฒนาระบบการควบคุมฯ 02-967-2222 ต่อ 722
กลุ่มพัฒนาระบบการพัฒนาฯ 02-967-2222 ต่อ 710