รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงาน รท.103
ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2561
มีจำนวน 122 เรือนจำ/ทัณฑสถาน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เรือนจำพิเศษธนบุรี
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
เรือนจำกลางคลองไผ่
เรือนจำชั่วคราวคลองไผ่
เรือนจำพิเศษนครศรีธรรมราช
เรือนจำชั่วคราวเขาหมาก
เรือนจำกลางนครสวรรค์
เรือนจำพิเศษนครสวรรค์
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์
เรือนจำกลางระยอง
เรือนจำพิเศษระยอง
เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
เรือนจำพิเศษราชบุรี
เรือนจำชั่วคราวเขาบิน
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
เรือนจำจังหวัดชัยนาท
เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำพิเศษลพบุรี
เรือนจำพิเศษสมุทรปราการ
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา(จันทบุรี)
เรือนจำพิเศษฉะเชิงเทรา
เรือนจำพิเศษชลบุรี
เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง(ชลบุรี)
เรือนจำจังหวัดตราด
เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ(ตราด)
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
เรือนจำอำเภอภูเขียว(ชัยภูมิ)
เรือนจำกลางนครราชสีมา
เรือนจำพิเศษนครราชสีมา
เรือนจำชั่วคราวพิมาย(นครราชสีมา)
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว(นครราชสีมา)
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
เรือนจำชั่วคราวโคมะตูม(บุรีรัมย์)
เรือนจำอำเภอนางรอง
เรือนจำจังหวัดยโสธร
เรือนจำจังหวัดศรีษะเกษ
เรือนจำพิเศษสุรินทร์
เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน(สุรินทร์)
เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง(กาฬสินธุ์)
เรือนจำพิเศษขอนแก่น
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษข่อนแก่น
เรือนจำพิเศษนครพนม
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เรือนจำชั่วคราวรอบเมือง(ร้อยเอ็ด)
เรือนจำจังหวัดเลย
เรือนจำชั่วคราวนาอ้อย(สกลนคร)
เรือนจำจังหวัดหนองคาย
เรือนจำอำเภอบึงกาฬ(หนองคาย)
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
เรือนจำกลางอุดรธานี
เรือนจำพิเศษอุดรธานี
เรือนจำพิเศษเชียงราย
เรือนจำพิเศษเชียงใหม่
เรือนจำจังหวัดพะเยา
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรือนจำพิเศษลำปาง
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
เรือนจำอำเภอเทิง
เรือนจำพิเศษกำแพงเพชร
เรือนจำพิเศษตาก
เรือนจำอำเภอแม่สอด
เรือนจำกลางพิษณุโลก
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง
เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
เรือนจำกลางนครปฐม
เรือนจำพิเศษนครปฐม
เรือนจำชั่วคราววังตะกู
เรือนจำพิเศษเพชรบุรี
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
เรือนจำชั่วคราวบางหญ้าแพรก
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือนจำจังหวัดกระบี่
เรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย
เรือนจำจังหวัดชุมพร
เรือนจำชั่วคราวห้วยกลิ้ง
เรือนจำอำเภอทุ่งสง(นครศรี)
เรือนจำอำเภอปากพนัง(นครศรี)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
เรือนจำชั่วคราวเขาทอย
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า(พังงา)
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ
เรือนจำจังหวัดระนอง
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
เรือนจำพิเศษสุราษฎร์ธานี
เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน(สุราษฎร์ธานี)
เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
เรือนจำชั่วคราวโคกยามู
เรือนจำกลางปัตตานี
เรือนจำพิเศษปัตตานี
เรือนจำพิเศษพัทลุง
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง(พัทลุง)
เรือนจำกลางยะลา
เรือนจำพิเศษยะลา
เรือนจำอำเภอเบตง(ยะลา)
เรือนจำกลางสงขลา
เรือนจำจังหวัดสงขลา
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
เรือนจำอำเภอนาทวี
เรือนจำพิเศษอุบลราชธานี
เรือนจำทดสอบ
มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
โทร.02-967-3582
IP Phone 1111111(โทรฟรี)