รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงาน รท.103
ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ.2561
มีจำนวน 117 เรือนจำ/ทัณฑสถาน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เรือนจำพิเศษธนบุรี
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
เรือนจำกลางคลองไผ่
เรือนจำชั่วคราวคลองไผ่
เรือนจำพิเศษนครศรีธรรมราช
เรือนจำชั่วคราวเขาหมาก
เรือนจำพิเศษนครสวรรค์
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์
เรือนจำพิเศษระยอง
เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
เรือนจำพิเศษราชบุรี
เรือนจำชั่วคราวเขาบิน
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
เรือนจำจังหวัดชัยนาท
เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำพิเศษลพบุรี
เรือนจำพิเศษสมุทรปราการ
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
เรือนจำพิเศษฉะเชิงเทรา
เรือนจำพิเศษชลบุรี
เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง(ชลบุรี)
เรือนจำจังหวัดตราด
เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ(ตราด)
เรือนจำจังหวัดนครนายก
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
เรือนจำอำเภอภูเขียว(ชัยภูมิ)
เรือนจำกลางนครราชสีมา
เรือนจำพิเศษนครราชสีมา
เรือนจำชั่วคราวพิมาย(นครราชสีมา)
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว(นครราชสีมา)
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
เรือนจำชั่วคราวโคมะตูม(บุรีรัมย์)
เรือนจำอำเภอนางรอง
เรือนจำจังหวัดยโสธร
เรือนจำจังหวัดศรีษะเกษ
เรือนจำพิเศษสุรินทร์
เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน(สุรินทร์)
เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง(กาฬสินธุ์)
เรือนจำพิเศษขอนแก่น
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษข่อนแก่น
เรือนจำพิเศษนครพนม
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เรือนจำชั่วคราวรอบเมือง(ร้อยเอ็ด)
เรือนจำชั่วคราวนาอ้อย(สกลนคร)
เรือนจำจังหวัดหนองคาย
เรือนจำอำเภอบึงกาฬ(หนองคาย)
เรือนจำกลางอุดรธานี
เรือนจำพิเศษอุดรธานี
เรือนจำพิเศษเชียงราย
เรือนจำพิเศษเชียงใหม่
เรือนจำจังหวัดพะเยา
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรือนจำกลางลำปาง
เรือนจำพิเศษลำปาง
เรือนจำอำเภอเทิง
เรือนจำพิเศษกำแพงเพชร
เรือนจำพิเศษตาก
เรือนจำอำเภอแม่สอด
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
เรือนจำกลางนครปฐม
เรือนจำพิเศษนครปฐม
เรือนจำชั่วคราววังตะกู
เรือนจำพิเศษเพชรบุรี
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
เรือนจำชั่วคราวบางหญ้าแพรก
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือนจำจังหวัดกระบี่
เรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย
เรือนจำจังหวัดชุมพร
เรือนจำชั่วคราวห้วยกลิ้ง
เรือนจำอำเภอทุ่งสง(นครศรี)
เรือนจำอำเภอปากพนัง(นครศรี)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
เรือนจำชั่วคราวเขาทอย
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า(พังงา)
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ
เรือนจำจังหวัดระนอง
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
เรือนจำพิเศษสุราษฎร์ธานี
เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน(สุราษฎร์ธานี)
เรือนจำจังหวัดตรัง
เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
เรือนจำชั่วคราวโคกยามู
เรือนจำกลางปัตตานี
เรือนจำพิเศษปัตตานี
เรือนจำพิเศษพัทลุง
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง(พัทลุง)
เรือนจำกลางยะลา
เรือนจำพิเศษยะลา
เรือนจำอำเภอเบตง(ยะลา)
เรือนจำกลางสงขลา
เรือนจำจังหวัดสงขลา
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
เรือนจำจังหวัดสตูล
เรือนจำอำเภอนาทวี
เรือนจำพิเศษอุบลราชธานี
เรือนจำทดสอบ
มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
โทร.02-967-3582
IP Phone 1111111(โทรฟรี)