อันดับการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขัง


**************************************************************

อันดับการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขัง
เรียงจากมากไปหาน้อย
หมายเหตุ : ร้อยละคิดจากความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้อง, จัดอันดับ ทุกสัปดาห์
  : รางวัล ได้รับคำชมจาก อรท.
   
 
 

คลังความรู้ราชทัณฑ์ เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ (Enter Website)

อันดับการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังแบ่งกลุ่มจากยอดผู้ต้องขังตาม รท. ๑๐๒ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

**************************************************************

คลิกเพื่อดูข้อมูลที่นี่
 
       
   
 
 

คลังความรู้ราชทัณฑ์ เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ (Enter Website)


กระทู้ถาม-ตอบของเรือนจำ/ทัณฑสถาน


 

กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ คลิก