-:- ควบคุมด้วยใจ    แก้ไขด้วยเมตตา    เรือนจำจังหวัดยโสธร  เลขที่  58  ถนนมงคลบูรพา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000  โทร. 0-4571-1506  -:-
 
นายประสิทธิ์ ยิ่งกำแหง
ผู้บัญชาการเรือนจำ
 

web Site

สังกัดกรมราชทัณฑ์

เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ทัณฑสถานหญิงกลาง 
เรือนจำกลางนครสวรรค์
เรือนจำกลางสงขลา
เรือนจำกลางคลองเปรม
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
รือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
เรือนจำจังหวัดกระบี่
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
เรือนจำจังหวัดตาก

เรือนจำจังหวัดสระบุรีี

  เครือข่ายราชทัณฑ์  

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
          ภายในปี พ.ศ. 2550 กรมราชทัณฑ์จะเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซี่ยน
ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

 

::: เรือนจำจังหวัดยโสธร ออกร้านงานวันสถาปนาและกาชาดจังหวัด ดูรายละเอียด
::: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังครั้งยิ่งใหญ่ในงานวันสถาปนากาชาดยโสธร  ดูรายละเอียด
::: แบบคำขอเยี่ยมญาติทางไกล  ดูรายละเอียด
::: เข้มงวดการขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ดูรายละเอียด
::: ตารางวันเยี่ยมญาติเดือนมีนาคม 2549 ดูรายละเอียด
::: การลงคะแนนเลือกตั้ง โดยการใช้ตรายางประทับเครื่องหมาย ดูรายละเอียด
::: ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับผู้ต้องขัง ดูรายละเอียด
::: สถิติการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเดือนมกราคม 2549 ดูรายละเอียด
::: ประกาศผลการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์เรือนจำ ดูรายละเอียด
::: มติการประชุม เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวร ดูรายละเอียด

-เรือนจำจังหวัดยโสธรได้รับมาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้าน

สอบราคาซื้อวัสดุในการซ่อมแซมหลังคากันสาดเรือนนอนผู้ต้องขังชาย 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
สอบราคาซื้อเชื้อเพลิงประเภทแก๊ส สำหรับใช้หุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาขายภายนอกเรือนจำจังหวัดยโสธร  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
สอบราคาซื้อวัสดุในการปรับปรุงโรงเก็บล๊อกเกอร์สำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ  2556
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

 

 

 

 
 
© CopyRight 2006  By  Yasothon Provincial Prison
E-mail :: popyaso@correct.go.th
58 ถนนมงคลบูรพา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000   โทร. 0-4571-1506