รวมเว็บไซต์เรือนจำ /
ทัณฑสถาน  และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมราชทัณฑ์
เกี่ยวกับเรือนจำ

ทำเนียบข้าราชการ
เรื่องน่ารู้คู่ชาวราชทัณฑ์

นายต่อศักดิ์  สวนใจ
ผู้บัญชาการเรือนจำ

เจ้าพนักงานเรือนจำ

link กระบวนการยุติธรรม

link จังหวัดอุทัยธานี

link น่าสนใจ

กรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังทุกวันอังคาร - พุธ - พฤหัสบด
เว้นวันหยุดราชการ วันละ 2 รอบ   คือ  
รอบเช้า เวลา
  09.00 - 12.00 น.   รอบบ่าย เวลา  13.00 - 15.00 น.

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดให้มีการพบญาติแบบใกล้ชิด(ภายในเรือนจำ) ทุกวันจันทร์
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  โทร 0-5651-1588 ต่อ 12
ประกาศเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี  งดการพบญาติแบบใกล้ชิด (ภายในเรือนจำ)
เพ
ื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1)
ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0708/1289 ลว. 12 มิ.ย. 52
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์
 

 
เชิญท่องเที่ยวเมืองอุทัย


วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี
เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านเข้าใจว่าเขียนในสมัยหลัง  เป็นเรื่องพุทธประวัติ บางภาพต่อเติมจนผิดส่วน


วัดถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข้าไปประมาณ 300 เมตร

   
   
   
อุทัยธานี  เมืองพระชนกจักรี  ประเพณีเทโว  ส้มโอบ้านน้ำตก  มรดกโลกห้วยขาแข้ง  แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง  ตลาดนัดดังโคกระบือจัดทำโดย
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  poputha@correct.go.th