รวมเว็บไซต์เรือนจำ /
ทัณฑสถาน  และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมราชทัณฑ์

เกี่ยวกับเรือนจำ

ทำเนียบข้าราชการ

เรื่องน่ารู้คู่ชาวราชทัณฑ์


น.ส.วิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี
ผู้บัญชาการเรือนจำ

เจ้าพนักงานเรือนจำ

link กระบวนการยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
กรมบังคับคดี
กรมราชทัณฑ์
กรมคุ้มครองสิทธิฯ
กรมคุมประพฤติ
สำนักงานกิจการยุติธรรม

link จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี
 ศาล จ.อุทัยธานี
 สนง.อัยการ จ.อุทัยธานี
 ตำรวจภูธร จ.อุทัยธานี
 สนง.การค้าภายใน
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 สนง.พัฒนาสังคมฯ
 สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
 สนง.ที่ดินจังหวัด
 สนง.พัฒนาชุมชน
 สนง.การท่องเที่ยว
 สนง.สถิติจังหวัด

link น่าสนใจ

ประวัติจังหวัดอุทัยธาน
ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอุทัยธาน

กรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังทุกวันอังคาร - พุธ - พฤหัสบด
เว้นวันหยุดราชการ วันละ
2 รอบ   คือ  
รอบเช้า เวลา
  09.00 - 12.00 น.   รอบบ่าย เวลา  13.00 - 15.00 น.

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดให้มีการพบญาติแบบใกล้ชิด(ภายในเรือนจำ) ทุกวันจันทร์
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  โทร 0-5651-1588 ต่อ 12

ประกาศเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี  งดการพบญาติแบบใกล้ชิด (ภายในเรือนจำ)
เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1)
ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0708/1289 ลว. 12 มิ.ย. 52

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

ITA

 

ประชาสัมพันธ์

 

 
เชิญท่องเที่ยวเมืองอุทัย


วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี
เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านเข้าใจว่าเขียนในสมัยหลัง  เป็นเรื่องพุทธประวัติ บางภาพต่อเติมจนผิดส่วน


วัดถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข้าไปประมาณ 300 เมตร

 

 

 

 

 

 

อุทัยธานี  เมืองพระชนกจักรี  ประเพณีเทโว  ส้มโอบ้านน้ำตก  มรดกโลกห้วยขาแข้ง  แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง  ตลาดนัดดังโคกระบือจัดทำโดย
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  poputha@correct.go.th