หน้าแรก ประวัติเรือนจำ ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ สถิติผู้ต้องขัง แผนที่เรือนจำ ติดต่อสอบถาม
 
 
 

อัตรากำลังเจ้าพนักงานชาย/หญิง 
โครงสร้างอัตรากำลังเจ้าพนักงานที่กรมฯกำหนด 60 อัตรา
มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง   59    อัตรา
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รวม    59    คน  แยกเป็น

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

ข้าราชการ

49

10

59

ลูกจ้างประจำ

1

-

1

พนักงานจ้างเหมา

1

-

1

พนักงานราชการ
(ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์)

9

7

16

พนักงานราชการ
(แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

3

5

8

รวมทั้งหมด
63
22
85