นายคัมพร  ทิพากร

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล

 

 

 

 

 

กระทรวง/กรม

 ข่าว/บันเทิง

  ประชาสัมพันธ์  

            เรือนจำจังหวัดสตูล ได้กำหนดให้  นที่ 19  กันยายน  2550  เป็นวันพบญาติแบบใกล้ชิด (เยี่ยมใน)  ครั้ง 9/2550  

 

          ญาติผู้ทีูู่้้ีู่้ประสงค์จะเข้าเยี่ยม แจ้งความจำนง  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  หรือทร.  0 7471 1065  ต่อ 15  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18  กันยายน  2550  ในวันและเวลาราชการ   

 

                                                   งานทัณฑปฏิบัติ  :  ผู้ประกาศ

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                               

  

 

       ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล(นายธันวาคม

เขมะศิริ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการ  ฝึกอบรมโครงการ  "แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพ ติดให้โทษ  (กีฬาบำบัด)"  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2550  รายละเอียด...คลิก...   

 

        เนื่องในวัน รพี 50  เมื่อวันท  7  สิงหาคม 2550  เรือนจำจังหวัดสตูลเปิดคุกให้  นักเรียนและคณะครูจากโรงเรียน...เข้าเยี่ยมชม  เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิด  และสร้างความเข้าใจและให้อภัย  ให้โอกาส  แก่ผู้ที่กระทำผิด  เมื่อได้รับอิสรภาพ        รายละเอียด...คลิก...   

 

 

       เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับยุทธศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2547-2551 กำหนดให้มีการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนผู้มาติด

ต่อขอรับบริการ ณ ที่เดียวยุติ One Stop Service ได้รับบริการในด้านต่างๆ อย่างสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึง

พอใจอย่างสูงสุด กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมจึงได้

จัดทำโครงการ Call Center ขึ้น

 

 

 

                                                                                                                                               

 

   สอบราคาจัดซื้อข้าวสารขาว 5% / รายละเอียด Click (ข้อมูล ณ วันที่  24/08/2550)          

   ประมูลซื้ออาหารดิบ สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง / รายละเอียด Click (ข้อมูล ณ วันที่  23/08/2550)   

   การจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดตลอดทั้งปี / รายละเอียด Click (ข้อมูล ณ วันที่  23/08/2550)

 

 

                                                                                                                                              

 

                                       Copyright @ 2003. All right reserved  ::  เรือนจำจังหวัดสตูล  กรมราชทัณฑ์

                                               23  ถนนยาตราสวัสดี  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000

                                                             Tel. 0 7471 1065  Fax. 0 7471 1950