ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร

เข้าสู่เว็บไซต์