อำนาจหน้าที่ของเรือนจำ

    

       เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี  มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ตามคำสั่งของศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ทั้งระหว่างพิจารณาคดีและเด็ดขาดแล้ว (ทุกคดี)   โดยมีกำหนดโทษ ไม่เกิน  15  ปี  ในเขต  5  อำเภอ คือ  อำเภอเมือง  อำเภอบ้านสร้าง  อำเภอประจันตคาม  อำเภอศรีมหาโพธิ  และอำเภอศรีมโสถ (ส่วนอำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี จะถูกควบคุมภายในเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี)   

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี
แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

           นอกเหนือจากควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี ตามคำสั่งศาลแล้ว  เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีหน้าที่ในการอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  พูดง่าย ๆ  ก็คือ  อบรมให้ผู้ต้องขังให้เป็นคนดี (ซึ่งอันนี้ แล้วแต่พื้นนิสัยของผู้ต้องขัง  เรือนจำมีหน้าที่อบรม เหมือนพ่อแม่อบรมลูก  การที่ผู้ต้องขังจะดี ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วย  เรือนจำเป็นปัจจัยหนึ่ง  สังคมภายนอกก็เป็นปัจจัยหนึ่ง  หากสังคมภายนอกให้โอกาส  ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ  ก็พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม)  โดยการให้การศึกษา  ดังนี้

  1. การจัดการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ
  2. การจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ ระดับ ปวช., ปวส. และสายธรรมศึกษา
  3. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (มสธ.)
  4. พัฒนาจิตใจ  โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ผู้ต้องขังนับถือ  ส่วนมากจะเป็นศาสนาพุทธ  มีการนิมนต์พระสงฆ์เข้าแสดงธรรมเทศนา  เชิญวิทยากรจากหลายสาขาอาชีพ เข้าให้ความรู้  ฯลฯ

        ปี พ.ศ. 2559 กรมราชทัณฑ์มีโครงการให้เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเรือนจำนำร่อง เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (HUB) โดยให้ย้ายผู้ต้องขังเด็ดขาดไปคุมขัง ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก และเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน