ผู้บัญชาการเรือนจำ
นายธนวัฒน์  สัมพันธ์กุลภัค
ผู้บัญชาการเรือนจำ

 

 

 

 

 

 

เว็บไซท์กรมราชทัณฑ์ หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์
เว็บไซท์กระทรวงยุติธรรม เว็บไซท์จังหวัดปราจีนบุรี

 

ภาพกิจกรรมเต่าง ๆ ของรือนจำ

การอบรมโครงการพระราชทาน "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

ปล่อยพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ. 2563 รุ่นแรก

 

 


 

กิจกรรมต่างๆ ของผู้ต้องขัง

 


 

หลักเกณฑ์การเยี่ยมญาติ

 

ข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม

  1. ควรแต่งกายให้สุภาพมิดชิด สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น     
สุภาพสตรีห้ามใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น เสื้อแขนกุด
2. เวลาเยี่ยม  09.00 - 15.00 น   2. ควรปฏิบัติตนให้เหมือนกับไปติดต่อราชการ
3. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ (วันหยุดราชการ)   3. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปด้วย
4.  มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ โทร. 0-3721-2135 ต่อ 11, 13, 14, 17 หรือ 0-3721-3150   4. ห้ามทำผิดข้อห้ามของทางราชการโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  อ่านรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

วันหยุด
 

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดคลิกอ่านสิ่งของต้องห้าม...ที่นี่

 


 

ประกาศเปิดเผยข้อมูล

 

คลิกอ่านละเอียด

 

  ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี  
คลิกอ่านละเอียด

 

 

 

 

 

 
ประกาศเจตจำนงสุจริตกรมราชทัณฑ์
  คลิกอ่านรายบะเอียด  

 

ประกาศผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
ขอประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

คลิกอ่านรายละเอียด