ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน พ..ศ. ๒๕๕๓
สนับสนุนโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศตส.จ.ภก.)จังหวัดภูเก็ต โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศตส.จ.ภก) ได้อนุมัติให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตดำเนินการโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญสำหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
โดยดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ มีผู้เข้ารับการอบรม ๖๐ คน โดยมีผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน พ..ศ. ๒๕๕๓
สนับสนุนโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศตส.จ.ภก.)
นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญสำหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รุ่นที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓  ณ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต


@บันทึกข้อมูลเมื่อ 12 ก.ค.53 ทีมงานฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ@