ผู้ชม ติดต่อเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-212104 โทรสาร 076-214689ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
8 พฤศจิกายน 53
By......JRD
ที่ตั้ง 11 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ผู้บริหารเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ในสังกัดเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ (ชาย)
1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2553 เวลาราชการ
รายละเีอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารเผยแพร่ ด้านล่างครับ


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารเผยแพร่ ด้านล่างครับ


เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด
โดยเปิดให้นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมภายในเรือนจำ
เมื่อวันที่ 31 ส.ค.53 จำนวน 320 คนเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
ร่วมกับศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง จัดเทศกาลกินเจให้กับผู้ต้องขัง
เมื่อวันที่ 8-16 ตุลาคม 2553


 รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อข่าว-ประกาศครับ
ศูนย์ข่าว :: ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
By....JRD


News&Notice
   
ข่าว-ประกาศจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมเทศกาลกินเจเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
นักเรียนเยี่ยมเรือนจำ 31ส.ค.53
พิธีเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
เยาวชนเยี่ยมเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญสำหรับผู้ต้องขังคดียาเสพติด รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญสำหรับผู้ต้องขังคดียาเสพติด รุ่นที่ 1
นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 7
พิธีไหว้ครู เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 53
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา "อาชีวศึกษาสู่ผู้ต้องขัง"
โครงการนักเรียนเยี่ยมคุก
กิจกรรมวันจักรกรี
กิจกรรมวันพืชมงคล 53

Papers
   
เอกสารเผยแพร่
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์)
ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพักลงโทษ
นโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(กองแผนงาน)
บัญชีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษ
หลักเกณฑ์การย้ายกลับภูมิลำเนา
การจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใหม่
นโยบายการปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏบัติการกรมราชทัณฑ์ 2551-2554


มีข้อแนะนำติชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Paisarn@correct.co.th


::เรือนจำจังหวัดภูเก็ต::
ควบคุมด้วยใจ
แก้ไขด้วยเมตตา
มุ่งพัฒนาสูสากล
ฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ

การศึกษาสายสามัญ
การศึกษาสายอาชีพ

การศึกษาธรรมศึกษา


:::::ภาพประทับใจ::::::